Her finder du beskrivelser af vores undersøgelsesmetoder, videoer om nogle af dem og link til de patientvejledninger, der udleveres forud for undersøgelsen.

Her kan du læse om de forskellige undersøgelser, vi udfører i BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme.

Under hver undersøgelse finder du en beskrivelse af metoden og link til den patientvejledning, vi udleverer forud for undersøgelsen.

Til en del af undersøgelserne er der også en video. 

Anstrengelsestest

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvorvidt der er anstrengelsesudløst astmasymptomer.

Testen måler lungefunktion (primær mål FEV1) før og 10 minutter efter en fysisk anstrengelse af mindst 8 minutters varighed. Anstrengelsen skal have givet betydelig pulsstigning til >180.

Hvis patienten oplever symptomer, men spirometri er uforandret, foreligger der ikke anstrengelsesudløst astma.

Obstruktion vil holde sig efter anstrengelsen, mens åndenød på grund af utilstrækkelig træning ikke giver målbar obstruktion. En negativ test udelukker ikke astma generelt, men anstrengelsesastma. 80% af astmapatienterne har anstrengelsesudløst astma.

En positiv test viser sig ved reduktion af FEV1 på 10% og mindst 0,2 liter FEV1.

Selve testen varer i alt ca. 15 minutter.

Patientvejledning

Anstrengelsestest - sygdom i lungerne (Børn og Unge)

Denne særlige lungefunktionstest gør det muligt at undersøge børn ned til for tidligt fødte børn og op til de er max. 94 cm i højde. 

Barnet undersøges sovende, hvilket opnås dels ved, at tidspunktet på dagen planlægges, dels ved at barnet får en lille mængde sovemedicin som IKKE påvirker vejrtrækningen.

Under selve testen ligger barnet i babybodyboksen med/uden låget lukket, med en maske på som barnet trækker vejret uhindret igennem.

Barnet har ved nogle af del-testene en særlig vest på, som kan indstilles til at lave et tryk på lungerne, som svarer til en maximal udånding. Samtidig kan der på masken laves et pust samtidig med en indånding, som svarer til en maksimal indånding. Derved kan der opnås lungefunktionsmål på det helt lille barn.

Testen giver svar på følgende delmetoder:

 1. Tidal volumen måling (barnet ånder med maske på)
 2. Passiv compliance/resistance måling
 3. Baby Body Plethysmografi, FRC måling, Sraw(Sreff= specific resistence effective)
 4. Rapid Thoracic Compression Technique – Tidal Squeeze (V-max FRC, flow max FRC)
 5. Rapid Volumen RTC technique – RV Squeeze

Selve testen varer i ca. 30 minutter.

Patientvejledning

Baby Body Box - sygdom i lungerne (Børn og Unge)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Bodyboks (Udvidet spirometri)

Bodybox udføres ved, at barnet/den unge sidder på en stol i et rum (boksen), der ligner og har størrelse som en gammeldags telefonboks.

Når barnet er blevet fortrolig med rummet, får det en næseklemme på og et mundstykke i munden, hvorefter døren ind til boksen lukkes.

Barnet skal herefter lave 2 forskellige ind- og udåndingsmanøvrer.

Ved den ene slås en klap kortvarigt til, og barnet skal i denne periode forsøge at trække vejret gennem det ‘lukkede’ mundstykke. Dette efterfølges af en hurtig (forceret) udånding, indånding og endnu en udånding.

Ved den anden manøvre skal barnet trække vejret lige så dybt som normalt, men hurtigere. Målingen tager i alt ca. 5 minutter.

Der udføres min. to af hver måling pr. gang.

Selve testen varer i ca 20 minutter.

Bronkoskopi, kikkertundersøgelse af luftvejene

Undersøgelsen består i, at man med et tyndt kamera kan vurdere luftvejene fra indvendige side samt suge sekret op til videre undersøgelse.

Undersøgelsen benyttes derfor i tilfælde med mistanke om anatomisk misdannelse eller uafklaret lyd eller symptomer fra luftvejene, sammenklappede lungelapper (= atelektaser) samt udføres for at kunne suge sekret til udvidet mikrobiologisk analyse.

Undersøgelsen foretages af rutinerede pædiatriske pulmonologer, men kan udføres i kombination med børnekirurger og øre-næse-hals læger, hvis spiserør og øvre luftveje også skal vurderes.

Undersøgelsen starter med, at barne møder op i afsnittet, fastende. Herfra ledesdet til behandlerstuen på intensiv afdeling og møder børnebronkoskopi teamet. Forældre er med inde ved barnet indtil det sover.

Undersøgelsen foretages i en narkose, hvor barnet/den unge sover, ikke mærker noget, men selv trækker vejret for, at undresøgelsen kan foregå under så ”normale omstændigheder” ift luftskiftet, vejrtrækningen som muligt mhp at sikre diagnosticeringen. Det betyder at barnet ikke i udgangspunktet får anlagt larynxmaske eller tube i luftvejene, hvilket yderligere bidrager til at nedsætte komplikationer ifm undersøgelsen.

Umiddelbart efter bronkoskopien kommer vi ud og fortæller om, hvad vi har fundet.

Efter undersøgelsen ligger barnet kort på opvågningen. Herefter kommer det tilbage på afsnittet, og når det har drukket/spist og har det godt, kan det senere på dagen tage hjem igen. Vi oplever generelt meget få bivirkninger ifm bronkoskopi (se pjecen).

Efter få dage bliver barnets forældre/den unge kontaktet med svar på test resultaterne.

Læs mere i vejledningen Bronkoskopi - sygdom i lungerne (Børn og Unge)

Formålet er at undersøge, om der er anstrengelsesudløste hindringer i struben.

For at kunne undersøge, hvordan struben fungerer under anstrengelse, får barnet først noget lokalbedøvende gel samt næsespray. Derefter får det ført en meget tynd slange (et laryngoskop) ind gennem næsen, så vi kan se struben. Barnet kan kun mærke slangen ganske lidt, og det får ikke brækreflekser.

Selve testen foregår på et løbebånd, som barnet bliver bedt om at løbe på, til det er helt udmattet.

Hastigheden er konstant, men hældningen på løbebåndet stiger gradvist.

Selve testen varer i ca. 30 minutter.

Patientvejledning

CLE-test - sygdom i lungerne (Børn og Unge)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

CO-Diffusionskapacitet

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvor godt ilten diffunderer over i blodbanen. Undersøgelsen bruges især til at kontrollere sygdomme, der medfører fortykkelse af lungemembranen.

Barnet får næseklemme på og et mundstykke i munden, som det skal trække vejret igennem. Indledningsvist skal vejret trækkes stille og roligt, indtil barnet får besked på at puste maximalt ud og trække vejret maximalt ind – holde vejret i 10 sekunder og efterfølgende suge ind.

Herefter foretages samme fremgangsmåde min. 2 gange.

Den første gasblanding som indåndes består af en lille mængde CO, He, O2 og N2. Den anden af CH3, CO, O2 og N2. Ingen af disse gasblandinger er på nogen måder farlige.

Selve testen varer i ca 20 minutter.

Eucapnisk Hyperventilationstest, Kold/tør luft provokationstest

Formål er at sikkert at kunne afgøre hvorvidt der er hyperreaktivitet i luftvejene.

Testen starter med at der udføres en almindelig lungefunktionstest. Barnet får en næseklemme på, hvorefter det skal ventilere kraftigt (trække vejret dybt og hurtigt) på en inhalations”maske” i 6 min.

Efter udført test måles lungefunktion (primær mål FEV1) ved tid 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 min, samt ved fald i lungefunktion udføres en beta2 reversibilitets-test til slut. Der vil altid være mulighed for at der kan gives Beta2 (Blå medicin), ilt, maske, vand ifm fald/evt. afbrudt test.

Barnet vil få en speciel faldsele påmonteret, da hyperventilation også kan forårsage besvimmelse.

Selve testen varer ialt ca 45 minutter.

Exhaled NO

Formålet med undersøgelsen er at vurdere om barnets/den unges astma er velbehandlet. Høje koncentrationer af Nitrogen Oxid ses typisk ved astma, der ikke er velbehandlet.

Barnet vil blive bedt om at tømme lungerne for luft, tage et mundstykke i munden,  suge ind i mundstykket, og derefter puste ud, stille og roligt.

Undersøgelsen tager ca. 5-10 minutter.

Flysimulation

Formålet med undersøgelsen er at bedømme ’flyve-egnetheden’, og beslutte om barnet/den unge eventuelt skal have ekstra forsyninger af ilt med under flyveturen.

Derudover vurderes de fysiologiske mekanismer, som du kompenserer med under indånding af luft med mindre ilt i hvile og under let anstrengelse.

I en flykabine er iltmætningen blot 15% i modsætning til de 21%, der er at finde på havoverfladen.

Barnet får en tætsiddende ansigtsmaske på, hvorigennem det indånder en special gas med 15% oxygen.

Med masken på skal barnet:

 • sidde i 15 minutter
 • ligge i 10 minutter
 • stå op i 10 minutter
 • gå i 5 min med en hastighed på 3 km/t 
 • gå yderligere 5 minutter med en hastighed på 5 km/t.

Det skal understreges, at denne gasblanding på ingen måder er skadelig.

Selve testen varer i ca. 30 minutter.

Gangtest

Formålet med undersøgelsen er at vurdere barnets/den unges fysiske formåen og udholdenhed ved at måle transporten af ilt fra atmosfæren og ud til musklerne.

Undersøgelsen bruges til at vurdere uregelmæssigheder i hjerte/lunge-kredsløbet.

Med en speciel maske for ansigtet går barnet på løbebånd indtil opnåelse af maksimal hjertefrekvens (puls). Udtrætning i musklerne eller andet ubehag kan dog resultere i afbrydelse af testen før disse værdier er opnået. Konditallet og ventilationen måles under hele testen. 

Der registreres desuden iltmætning, puls, åndenødsscore og gangdistance

Barnet skal huske let påklædning og træningssko.

Derudover er det vigtigt, at barnet har spist et let måltid 2 timer inden testen går i gang.

Selve testen varer i ca. 15 minutter.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Formålet med undersøgelsen er at påvise og kontrollere sygdomsprocesser i lungerne med særlig fokus på de mindre dele af lungerne.

Måling af MBW viser tidligere end måling af en FEV1 (spirometri), om der er et sygdomsforløb med uensartet fordeling af luft i de perifere (mindre dele) områder af lungerne.

Derudover giver den et mål for graden af defekter i lungerne. Således kan gentagne målinger vise ændringer i sygdomsforløbet.

MBW målingerne foregår ved, at barnet/den unge får næseklemme på, og et mundstykke i munden, som det skal trække vejret igennem. Gennem mundstykket indåndes først almindelig atmosfærisk luft, der fordeler sig i lungerne.  Metoden kan også gennemføres med at barnet sidder ved en af dine forældre med en maske på.

Efter et stykke tid tilsluttes 100% ilt til indåndingsluften. Herefter skal barnet sidde og trække vejret stille og roligt, indtil al kvælstof fra den atmosfæriske luft er blevet vasket ud af lungerne.

Der laves 3 målinger af ca. 3-10 minutters varighed. Målingerne gør ikke ondt og gasserne er uden smag, men barnet kan blive lidt tør i munden og savle en smule.

Selve testen varer i ca. 20 minutter.

Patientvejledning

Lunge Clearance Index LCI/MBW - sygdom i lungerne (Børn og Unge)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Maksimal iltoptagelsestest

Formålet er at måle transporten af ilt fra atmosfæren og ud til musklerne. Undersøgelsen bruges til at vurdere uregelmæssigheder i hjerte/lunge-kredsløbet.

Med en speciel maske for ansigtet løber/cykler barnet/den unge indtil opnåelse af maksimal hjertefrekvens (puls). Udtrætning i musklerne eller andet ubehag kan dog resultere i afbrydelse af testen før disse værdier er opnået. Konditallet og ventilationen måles under hele testen.

Barnet skal huske let påklædning og træningssko. Derudover er det vigtigt, at det har spist et let måltid 2 timer inden testen går i gang.

Selve testen varer i ca. 8-10 minutter.

Metakolinprovokationstest

Formålet med denne undersøgelse er at vurdere lungernes følsomhed (astmatærskel). Reagerer man på en metakolin-test, taler det for hyper- (over) reaktion i lungerne og mulig astma.

Hvad er metakolin?

Metakolin er et stof der benyttes til at måle følsomheden for luftvejsirritation. Stoffet bevirker en forbigående forsnævring af luftvejene hos følsomme patienter.

Hvad skal der ske?

Metakolin forstøves ved hjælp af trykluft og inhaleres omtrent som fra en astma-spray. Lungefunktionen følges nøje mellem hver inhalations og når målingen viser at et astmaanfald er på vej, standses undersøgelsen og der gives straks astmamedicin. Der når derfor kun at komme lette vejrtrækningssymptomer.

Hvor længe varer undersøgelsen?

Undersøgelsen og observationsperioden er 1 time.

Efter undersøgelsen – bivirkninger?

Der kan forekomme hoste, åndenød (astma symptomer), svimmelhed og hovedpine.

Der optræder aldrig senreaktioner.

Barnet/den unge kan fortsætte med sin sædvanlige medicin umiddelbart efter provokationen.

Medicin før undersøgelsen?

En del medicin kan påvirke resultatet – og det er derfor vigtigt at følgende overholdes:

Barnet må IKKE indtage følgende medicin:

Antihistamin tabletter

Zyrtec, Clarityn, Teldanex, Benadryl, Telfast, Aerius, og lignende 72 timer før undersøgelsen = 3 dage.

Tabletter mod transportsyge

72 timer før undersøgelsen = 3 dage.

Astma medicin

Tablet Singulair 24 timer før undersøgelsen = 1 dag.

Inhalationsmedicin (Der indeholder binyrebarkhormon):

Aerobec, Asmanex, Flixotide, Pulmicort, Spirocort, Symbicort, Seretide og I

Innovair

2 uger før undersøgelsen.

Atrovent og Spiriva

48 timer før undersøgelsen = 2 dage.

Eformad, Foradil, Oxis og Serevent

12 timer før undersøgelsen = ½ dag.

Anfaldsmedicin:

Airomir, Bricanyl, Terbasmin – MÅ GERNE TAGES HETL OP TIL 6 TIMER FØR UNDERSØGELSEN.

NB: Alt anden medicin skal tages som sædvanlig.

OBS: Ingen tobak på undersøgelsesdagen – før undersøgelsen!

Hvis barnet/den unge får infektion i bronkierne/lungerne eller er i Penicillin behandling på grund af dette, kan undersøgelsen ikke udføres.

Hvis barnet ikke mener at kunne undvære din astmamedicin, skal klinikken kontaktes før den planlagte undersøgelse for nærmere aftale.

Formålet med at måle nasal NO (Nitrogen Oxid) er at undersøge, om der er lave værdier af Nitrogen Oxid i næsen. Lave værdier ses typisk hos patienter med PCD, og denne undersøgelse vil derfor være første trin i udredningen for PCD.

Barnet/den unge bliver bedt om at tage et mundstykke i munden og en lille skumgummiprop bliver sat op til næseboret. Barnet vil blive bedt om at tømme lungerne for luft, og derefter suge ind i mundstykket, og derefter puste ud, stille og roligt.

Børn under 5 år skal blot trække vejret normalt, mens skumgummiproppen sidder op til næseboret.

Undersøgelsen tager ca. 5-10 minutter

Patientvejledning

Nitrogenoxid (FeNO)-måling - sygdom i lungerne (Børn og Unge)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

NO-Diffusionskapacitet

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvor god en lungegennemblødning (lunge perfusion), der ses.

Undersøgelsen bruges samlet med den almindelige CO-diffusionstest til at udspecificere, hvor sygdommen helt præcist kan være placeret:

 • i alveolens cellemembran
 • i interstitiets (mellemrummet ml alveole og kapillær)
 • og/eller i kapillærernes cellevæg

Barnet/den unge får næseklemme på og et mundstykke i munden, som det skal trække vejret igennem. Indledningsvist skal vejret trækkes stille og roligt, indtil barnet får besked på at puste hurtigt maximalt ud og trække vejret maximalt ind – holde vejret i 5 sekunder og efterfølgende suge ind.

Herefter foretages samme fremgangsmåde min. 2 gange.

Gasblandingen som indåndes består af en lille mængde CO, He, O2, Methan og NO og er ikke på nogen måder farlig.

Selve testen varer i ca 20 minutter.

Spirometri (lungefunktionsundersøgelse)

Formålet med undersøgelsen er at måle lungefunktionen. Det vil sigt, at vi måler, hvor meget luft, barnets/den unges lunger kan rumme.

Vi måler, hvor meget luft, barnet udånder det først sekund (FEV1), og hvor meget luft, du udånder i alt (FVC).

Lungefunktionen kan hjælpe os med at afsløre eventuel lungesygdom eller sværhedsgraden af lungesygdom samt at vurdere effekten af behandlingen.

Spirometriundersøgelsen foregår ved, at barnetfår næseklemme på, og et mundstykke i munden, som det skal trække vejret igennem.

I begyndelsen skal vejret trækkes stille og roligt, indtil barnet får besked på at suge hurtigt ind, og derefter puste hurtigt ud, indtil lungerne er tømt for luft.

Der udføres minimum 3 målinger.

Selve testen varer i ca 15 minutter.