Samsø Sundheds- og Akuthus består af 4 regionale døgnpladser til akutsyge og 4 kommunale korttidspladser. 

Vi har akut beredskab døgnet rundt med vagtlæger, behandlersygeplejersker og anæstesisygeplejersker.

Samsø Sundheds- og Akuthus har visiteret skadestue.

Henvisning

Region Midtjylland og Samsø Kommune samarbejder om et døgnafsnit med fire kommunale korttidspladser og fire regionale observationspladser. 
 
Det betyder, at samsinge indlagt på hospital på fastlandet ikke kan overflyttes til en regional plads på Samsø. Hvis patienten er lægefagligt færdigbehandlet, men fortsat har behov for pleje og genoptræning under indlæggelse, kan patienten visiteres til en kommunal korttidsplads.

Hvis patienten skal visiteres til en kommunal plads, skal afdelingen på fastlandet kontakte Samsø Kommunes visitatorer.

Kontakt til visitatorer i Samsø Kommune:

Telefontid kl. 8-9 alle hverdage på tlf.: 8792 2415 eller 8792 2416. Mellem kl. 10 og 14 kan der ringes på 8792 2200. I dette tilfælde kan der lægges besked til visitatorer om at ringe tilbage. der kan også mailes til visitatorer: visitatorer@samsoe.dk med besked om at ringe tilbage.

Samsø Sundheds- og Akuthus samarbejder med tilrejsende speciallæger i øjensygdomme, øre-,næse-og halssygdomme og gynækologi, der har ambulatorium her. Samsø Sundheds- og Akuthus huser også bandagist, fodterapeut, sundhedsafdeling og jordemodercenter.

Jordemødrene samarbejder med Aarhus Universitetshospital, Kvindesygdomme og Fødsler og bruger sygehusets fødestue til "hjemmefødsler"

Der er i dag ca. 30 ansatte på sygehuset - sygeplejersker, anæstesisygeplejersker, behandlersygeplejersker, sygehjælpere, sosuassistenter, læger, sekretær, portører, servicemedhjælpere og jordemødre.

Afdelingsledelsen:
Cheflæge Anne-Catherine Hauerslev Foss
Chefsygeplejerske Kirsten Rahbek

Afsnitsledelsen:
Afdelingssygeplejerske Sabine Moratz

Telefon og e-mail

Telefon

3046 3689 

E-mail

Sikker mail (Kræver NemId)

samsyg@rm.dk (almindelig mail)

Vær opmærksom på, at almindelig mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede. 

Adresse

Samsø Sundheds- og Akuthus
Sygehusvej 26
Tranebjerg
8305 Samsø

Samsø Jordemodercenter

Samsø Kommune, Sundhed og Sygdom 

Patienttransport til og fra Samsø