14.01.2022

I 1990'erne betød type 2-diabetes, at man havde dobbelt så stor risiko som andre for en blodprop. Takket være forebyggende behandling er overrisikoen i dag blevet meget lille.

Samtidig med at mange danskere med type 2-diabetes har fået forebyggende behandling mod hjertesygdom, er diabetikernes risiko for blodpropper og hjertedød faldet så betydeligt, at den i dag kun er marginalt større end for befolkningen som helhed.

- I dag er type 2-diabetes en mindre alvorlig sygdom, fordi vi i Danmark behandler patienterne bedre forebyggende, siger Michael Mæng, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet.

Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, hvor forskere har undersøgt omfanget af hjertesygdom og hjertedød hos 209.311 nydiagnosticerede patienter med type 2-diabetes, som ikke tidligere havde haft hjertesygdom, og sammenlignet med en kontrolgruppe på næsten 1 million mennesker uden diabetes. Alle blev fulgt i 7 år.

Risikoen er blevet mindre, og det samme er forskellene

Ved at sammenligne perioderne 1996–1999 og 2008–2011 fandt forskerne store fald i risikoen for blodprop i hjertet og død for gruppen af personer med type 2-diabetes. Mellem 1996–1999 og 2008–2011 blev risikoen for blodprop i hjertet mere end halveret (faldt fra 6.8% til 2.8%) og risikoen for at dø faldt fra 29% til 17% i studieperioden.

I sammenligning med kontrolgruppen indsnævredes forskellen i risiko i løbet af studieperioden. Ved afslutningen af undersøgelsen var risikoen for blodprop i hjertet blandt patienter med type 2-diabetes kun marginalt højere - 0,6 procentpoint større - end i kontrolgruppen.

Forskergruppe har i et andet studie opgjort risikoen for blodprop i hjernen for de samme grupper, og her var billedet det samme. Risikoen for personer med type 2-diabetes faldt til det halve, og forskellen i risiko sammenlignet med kontrolgruppen blev også her betydeligt indsnævret.

I samme periode er andelen af danskere med type 2-diabetes, der tager forebyggende medicin mod hjerteproblemer steget. Det gælder især kolesterolsænkende medicin (statiner), som er steget fra 5% i 1996-99 til 60% i 2008-11, men også brugen af hjertemagnyl og blodtrykssænkende præparater er steget.

Resultat af nye retningslinjer

Et dansk behandlingsstudie (Steno-2-studiet) viste i 2003, at risikoen for hjertesygdom hos patienter med type 2-diabetes kunne reduceres gennem en målrettet, langsigtet og intensiv indsats mod risikofaktorer som forhøjet blodtryk, kolesterol og blodsukker.

- Efter offentliggørelsen af resultaterne af Steno-2 studiet indførte vi i Danmark nye retningslinjer, som har betydet, at vi er mere opmærksomme på at undersøge for type 2-diabetes og på at tilbyde patienterne forebyggende behandling af kolesteroltal og blodtryk, siger Michael Mæng.

- Det nye i vores studie er, at vi nu har vist verden, at vi i Danmark har fået det til at fungere i virkeligheden. Så tidligere opsporing af sukkersyge og langt bedre forebyggende behandling har haft en markant effekt i Danmark. Men vi kan også se, at der stadig er noget at komme efter. Det er kun halvdelen af personerne med type 2-diabetes, der fik statiner ved undersøgelsesperiodens afslutning. Det bør alle med type 2-diabetes få, i hvert fald indtil vi ved mere om, hvem der har størst gavn af det.

Siden studieperiodens afslutning er der kommet nogle nye lægemidler, nemlig de såkaldte GLP1-analoger og SGLT2-hæmmere, som ser ud til at beskytte diabetespatienter mod bl.a. blodpropper i hjerte og hjerne samt mod hjertesvigt.

- Vi har en forventning om, at de nye lægemidler vil kunne reducere forskellen i risiko for blodprop og hjertedød mellem mennesker med type 2-diabetes og andre mennesker yderligere, siger Michael Mæng.

 

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Registerundersøgelse

Samarbejdspartnere: Hjertesygdomme og Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Ekstern finansiering: Finansieret af Afdelingen for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Studiet har ikke modtaget ekstern finansiering.

Interessekonflikter: Kevin K.W. Olesen har modtaget honorarer fra Bayer for projekter, som ikke er relateret til den aktuelle undersøgelse. Michael Mæng har modtaget honorarer for rådgivning, møder og foredrag fra AstraZeneca, Bayer, Boehringer-Ingelheim, Boston Scientific, Bristol-Myers Squibb og NovoNordisk i forbindelse med projekter, som ikke er relateret til den aktuelle undersøgelse.

Klinisk Epidemiologi Afdeling modtager midler til andre undersøgelser fra virksomheder i form af forskningstilskud til (og administreret af) Aarhus Universitet. Ingen af disse undersøgelser har noget at gøre med den aktuelle undersøgelse.

Læs den videnskabelige artikel:

Nationwide Trends in Cardiac Risk and Mortality in Patients With Incident Type 2 Diabetes: A Danish Cohort Study. Christine Gyldenkerne, Jakob S. Knudsen, Kevin K.W. Olesen, Henrik T. Sørensen, Hans E. Bøtker, Reimar W. Thomsen, Michael Mæng. Diabetes Care Aug 2021, dc210383; DOI: 10.2337/dc21-0383

Yderligere oplysninger:

Michael Mæng
Overlæge ved Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital
Lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet
Tlf. 2670 3237                       
Mail: michael.maeng@ki.au.dk