Forskningen viser, at socialt sårbare hjertetransplanterede patienter ser ud til at have behov for endnu mere individualiseret støtte efter behandling.

02.05.2022

Sundhedsfaglig forsker ved Hjertesygdomme på AUH Rikke Elmose Mols har i sin forskning vist, at de multisyge og socialt sårbare hjertetransplanterede patienter og deres pårørende ser ud til at have behov for endnu mere individualiseret støtte efter behandling.

Jeg har altid følt et ekstra ansvar

 

Om sin forskning og motivationen bag siger Rikke:

- Jeg har altid følt et ekstra ansvar for at tage hånd om de patienter, som er særligt sårbare. Og jeg har altid tænkt, at hvis man kan hjælpe dem, som har et særlig svært liv, så er man dygtig – at så kan man virkelig noget.
 
- På Hjertesygdomme er vi nogle af verdens bedste til at transplantere hjerter og give en sygepleje, der sikrer vores patienter den bedst mulige fremtid. Men det vi kan se i vores tværfaglige forskning af patientforløbene for alle hjertetransplanterede i Danmark er, at kompleksiteten og kravene til patienternes egenomsorg ser ud til at udfordre en særligt sårbar gruppe.
 
- De socialt sårbare patienter har sandsynligvis sværere ved at følge anbefalingerne efter hjertetransplantation. Det kan være, at de ikke henter deres medicin til tiden, ikke møder op til kontrol eller glemmer deres genoptræning. Og dette ser så ud til at resultere i flere indlæggelser og flere følgesygdomme, siger hun.
 

Indflydelse ligger i forskning og viden

- Vores forskning viser, at det er cirka 20% af de hjertetransplanterede i Danmark, som er socialt sårbare og formentlig kræver en særlig opmærksomhed i det efterfølgende forløb. En opmærksomhed vi endnu ikke har fået systematiseret fordi, der indtil nu ikke har været nok evidens for, at der har været brug for den -  men det synes vi, at vi har nu.

- Indflydelse ligger i forskning og viden, og derfor er mit håb, at vi på baggrund af vores resultater nu kan gå i gang med interventions arbejdet og udvikle nogle forløb, som gør det nemmere for os at støtte alle patienterne og de pårørende i et godt hverdagsliv efter hjertetransplantationen, afslutter Rikke Elmose Mols.