De to-årige introstillinger skal lette overgangen fra studie- til arbejdsliv og skabe trygge rammer for kompetenceudvikling.

12.09.2022

Tirsdag den 15. august var der verdenspremiere på AUH's nye uddannelsesstillinger med rotationsordning, da 27-årige Emma Schandorf mødte ind til sin første vagt på Urinvejskirurgi.
 
Uddannelsesstillingerne er helt almindelige faste sygeplejerskestillinger på fuldtid og med både vagt- og weekendarbejde, men de første to år ser noget anderledes ud. Her skal den nyuddannede sygeplejerske blandt andet tildeles en mentor og på udeophold i andre afdelinger med fælles patientforløb.
 
Formålet med de nye stillinger med rotationsordning er, at den nyuddannede og nyansatte sygeplejerske får mulighed for at arbejde med forskellige specialer og patientkategorier samt opleve forskellige arbejdsformer på AUH. Håbet er så, at det vil være med til at lette overgangen fra sygeplejestuderende til nyuddannet sygeplejerske.
 

Det giver tryghed

Om de første fire uger i stillingen og sine forventninger til uddannelsesstillingen siger Emma:
 
- Grunden til at jeg søgte stillingen var, at jeg kunne se, at der blev lagt stor vægt på introduktion både til det faglige men også til AUH som hospital og kulturen herude. Jeg har hverken været i praktik eller haft studiejob på AUH, så det betød meget for mig, at der blev lagt vægt på at lære forskellige afdelinger og hospitalet at kende.
 
- Nu starter jeg på et sengeafsnit i Urinvejskirurgi, hvor jeg ser frem til meget hands-on pleje og efter 12 måneder rykker jeg så over til nyremedicinsk. På den måde får jeg et fagligt indblik i to forskellige afdelinger, og kan så vælge at blive der, hvor jeg har mest lyst til at være. Det synes jeg er en rar og tryg tanke, og jeg tror det at arbejde med forskellige specialer kan være med til at styrke mine kompetencer og være med til at udvikle min identitet som sygeplejerske.
 
- Jeg har kun været her en måned, så jeg har ikke oplevet det hele endnu, men jeg kan se, at der allerede indgår samtaler med oversygeplejersken om trivsel, og at jeg bliver tilknyttet en mentorordning, hvor jeg følger en anden sygeplejerske. Det synes jeg giver en enorm tryghed at vide som ny.
 
Ud over Urinvejskirurgi har Akutafdelingen, Børn og Unge og Neurologi også ansat nyuddannede sygeplejerske i uddannelsesstillinger.
 
 

Baggrund og formål med de nye stillinger

To-årige uddannelsesstillinger med rotationsordning skal lette overgangen fra studie- til arbejdsliv, og gøre de nyuddannede til kompetente og selvstændige sygeplejersker med trivsel og tilknytning til AUH.

Alt for mange nyuddannede sygeplejersker bliver sygemeldt på grund af stress og krav, de ikke synes, de kan honorere, eller forlader faget kort efter at have afsluttet uddannelsen. Derfor har flere hospitaler eksperimenteret med introduktionsstillinger til sygeplejersker, og i sommer aftalte Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker.

På AUH har vi benyttet lejligheden til at gentænke hele onboarding-programmet for nyansatte inden for alle faggrupper. For nyansatte og nyuddannede sygeplejersker har vi suppleret med Sikker Onboarding (færdighedstræning og supervision) samt to-årige uddannelsesstillinger med rotationsordning. Disse stillinger indeholder aftaler om udveksling af sygeplejersker mellem makkerafdelinger.

Stillingerne er helt almindelige faste sygeplejerskestillinger på fuld tid og med både vagt- og weekendarbejde. Men de første to år er anderledes. Her skal sygeplejersken blandt andet:

  • Tildeles en mentor
  • Indgå i netværk med andre nye sygeplejersker
  • Introduceres til specialet
  • Deltage i Sikker Onboarding
  • Til en række forventnings-, trivsels- og uddannelsessamtaler
  • På udeophold 3-6 måneder i afdelinger med fælles patientforløb