Der er ikke mange patienter, som har lyst til at blive på hospitalet længere end højst nødvendigt.

Sygeplejerske rækker pose til patient
Patienten får udstyr til intravenøs behandling med hjem ved udskrivelsen.

29.05.2024

Nogle gange følger en antibiotikakur efter den sygdom, man blev indlagt for – og nogle gange skal den gives intravenøst. Det betyder direkte i en blodåre. Mange patienter er rigtig glade for, at det kan lade sig gøre i hjemmet.

Tidligere var patienterne nødt til at blive på hospitalet, til kuren var overstået. Men nu sender langt de fleste afdelinger på AUH rigtig mange patienter hjem med medicin og udstyr til at afslutte behandlingen - enten derhjemme på egen hånd eller med kommunal hjælp. Det kan enten være antibiotika i drop eller i en pumpe, som selv doserer medicinen og blot skal skiftes én gang i døgnet.

Helt nøjagtig blev 768 patienter udskrevet til intravenøs antibiotikabehandling i nærområdet i 2023. Cirka en ottendedel af patienterne klarede resten af behandlingen på egen hånd, mens de øvrige fik kommunal hjælp i hjemmet til at tage resten af kuren. Dette er både langt mere behageligt for patienterne og samtidig koster det mindre for hospitalet. Ikke mindst så kan den ledige seng bruges af en anden, typisk mere syg, patient.

Patienterne, som sendes hjem til intravenøs behandling, bliver inddraget i beslutningen og lært grundigt op. De har mulighed for at kontakte afdelingen med spørgsmål og kommer også stadig ind til for eksempel opfølgende blodprøver eller andre nødvendige kontroller.

Tallene for intravenøs behandling i nærområdet svarer til, at hospitalet sparer cirka 20 sengepladser pr. dag med denne ordning. Det betyder, at der hver dag er plads til 20 andre patienter end dem, der tidligere fik antibiotika på sengeafsnittene.

Det er et større antal behandlinger end på sammenlignelige hospitaler i Danmark, og det skyldes både, at hospitalet arbejder målrettet med det, og at der gennem flere år har været tæt samarbejde mellem hospitalet og kommunerne i Region Midtjylland.