Der er flere af vores enheder, som giver forskere rådgivning og sparring. Se hvad du kan få hjælp til og af hvem.

Hjælp til innovationsprojekt

Har du et forskningsprojekt, som har innovationspotentiale? Og vil du gerne udvikle og implementere det som en ny løsning til gavn for patienter?

Så kontakt AUH Innovation, Dagmar Beck, sigrbc@rm.dk, tlf.: 2289 3393

Se mulighederne for at videreudvikle forskning til innovation

Se eksempler på innovationsprojekter

Hjælp til litteratursøgning

Aarhus Universitetshospital har en aftale med AU Library, Sundhedsvidenskab om biblioteksservice for ansatte.

Ansatte på Aarhus Universitetshospital har, foruden mulighed for at låne fysiske bøger, adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer, som dækker både artikeldatabaser, e-bøger og fuldtekstartikler.

Du kan møde en bibliotekar på Palle Juul-Jensens Boulevard hver tirsdag.

Læs mere om litteratursøgning

Hjælp til data

CONNECT (Center for Kliniske og Genomiske Data) er et datastøttecenter i Region Midtjylland, der arbejder for at fremme udviklingen af personlig medicin.

Det gør vi gennem rådgivning af klinikere og forskere, som søger hjælp til at anvende og kombinere sundhedsdata, herunder også genomiske data.

Læs mere om CONNECT

Hjælp til brug af kliniske IT-systemer

Her kan du orientere dig om, hvordan du indhenter tilladelse til at lave opslag i EPJ og andre elektroniske patientsystemer i forbindelse med forskning samt hjælp til dokumentation for, at EPJ overholder de systemkrav, som stilles i forbindelse med virksomhedsinitierede lægemiddelstudier.

Tilladelse til opslag i EPJ mm. i forbindelse med forskning

Den regionale retningslinje, der beskriver, hvad der gælder i forhold til opslag i patientjournaler og andre elektroniske patientsystemer findes her.

Regional retningslinje for opslag i patientjournaler og andre elektroniske patientsystemer

Dokumentation for overholdelse af systemkrav

I forbindelse med opstart af virksomhedsinitierede kliniske forsøg er der brug for at kunne dokumentere, at de anvendte kliniske it-systemer (kildedatasystemer) overholder forskellige krav til adgangskontrol, logning, opbevaring af data osv. Det sker som regel ved udfyldelse af en formular udarbejdet af virksomheden.

Lægemiddelindustriforeningen (LIF) har udarbejdet et skema med oftest stillede spørgsmål, som frit kan benyttes. Besvarelsen er underskrevet og gældende for AUH.

Skema med svar på oftest stillede spørgsmål

Hjælp til forskningsformidling og kommunikation

Har du brug for hjælp til at formidle dine forskningsresultater i pressen eller på sociale medier - enten på dine egne kanaler, AUH's eller AU Health's? 

Du kan kontakte kommunikationsafdelingen på AUH eller Health, så hjælper vi dig videre.

Find AU Health's vejledning til at komme på sociale medier

Find AU Health's vejledning til at komme i pressen

På Region Midtjyllands hjemmeside kan du:

  • hente skabeloner, der kan bruges til fremstilling af postere
  • få inspiration til opsætning og vejledning i hvordan posteren gøres klar til print

Hent skabeloner til forskningspostere 

Hjælp til bevillinger

Forskningsstøtteenheden hjælper bl.a. forskere med at finde relevante finansieringsmuligheder, udarbejde ansøgninger, administrere komplekse EU-projekter og meget mere.

Forskningsstøtteenheden er en fælles enhed for Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Vi hjælper dig med:

  • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
  • Ansøgningen – struktur, sprog, kvalitetssikring, budget, sikre at formalia er overholdt.
  • Overblik over relevante databaser
  • Bibliometriske analyser og assistance i forbindelse med informationssøgning
  • Projektadministration: udarbejdelse af H2020 finansielle rapporter til European Kommission. Dette i samarbejde med Regnskabsenheden på Aarhus Universitetshospital.

Ring eller skriv, hvis du har brug for hjælp.

Se kontaktoplysninger på ansatte i Forskningsstøtteenheden

Læs mere om Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitets hjemmeside

Hjælp fra en sundhedsfaglig ekspert

Har du brug for hjælp fra en sundhedsfaglig ekspert inden for et specifikt sygdomsområde?

I oversigten finder du navne og oplysninger på alle vores sundhedsfaglige eksperter.

Gå til oversigten over sundhedsfaglige eksperter på AUH