Der er flere af vores enheder, som giver forskere rådgivning og sparring. Se hvad du kan få hjælp til og af hvem.

Region Midtjyllands samlede side med hjælp til forskning

Her finder du information om regler og retningslinjer, brug af data, funding, og du kan hente viden og inspiration:

Forskning og Innovation

Litteratur

Aarhus Universitetshospital har en aftale med AU Library, Sundhedsvidenskab om biblioteksservice for ansatte.

Ansatte på Aarhus Universitetshospital har, foruden mulighed for at låne fysiske bøger, adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer, som dækker både artikeldatabaser, e-bøger og fuldtekstartikler.

Du kan møde en bibliotekar på Palle Juul-Jensens Boulevard hver tirsdag.

Læs mere om litteratursøgning

Data

CONNECT (Center for Kliniske og Genomiske Data) er et datastøttecenter i Region Midtjylland, der arbejder for at fremme udviklingen af personlig medicin.

Det gør vi gennem rådgivning af klinikere og forskere, som søger hjælp til at anvende og kombinere sundhedsdata, herunder også genomiske data.

Læs mere om CONNECT

Jura

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har en fælles rådgivningsfunktion med fysisk tilstedeværelse på Aarhus Universitetshospital.

Rådgivning til forskere

Du finder flere informationer om diverse juridiske spørgsmål på regionens hjemmeside:

Brug af persondata i forskning

Anmeldelse og registrering af projekter

Lovkrav til forskning og innovation

Forskningsformidling og kommunikation

Har du brug for hjælp til at formidle dine forskningsresultater i pressen eller på sociale medier - enten på dine egne kanaler, AUH's eller AU Health's? 

Du kan kontakte kommunikationsafdelingen på AUH eller Health, så hjælper vi dig videre.

Diverse hjælp og værktøjer:

Find AU Health's vejledning til sociale medier

Find AU Health's vejledning til at komme i pressen

Hent AUHS pressefotos til download

Se, hvem du kan kontakte på AUH vedr. pressekontakt

Hent regionens samtykkeerklæring

Skabeloner til præsentationer

Sammen med AU Health har AUH udviklet fælles Power Point skabeloner, som bør anvendes i sammenhænge, hvor du som forsker repræsenterer begge organisationer eller hvor (institutterne under) AU Health og AUH holder oplæg og/eller arrangerer noget i fællesskab. Skabelonerne må også gerne anvendes i øvrige sammenhænge, hvor AU Health og AUH samarbejder, fx i undervisnings-/uddannelsessammenhænge.   

Skabelonerne giver dig mulighed for frit at sammensætte din præsentation af slides både med og uden billeder samt grafik. Du kan derved opnå en varieret præsentation, men med samme gennemgående visuelle udtryk.

Hent skabelon til præsentationer på dansk

Hent skabelon til præsentationer på engelsk

Eksempel på billede fra billeder til brug i præsentationer Eksempel på billede fra billeder til brug i præsentationer

Billeder

Herunder finder du en PowerPoint-fil med forskellige billeder fra AU Health og AUH, som kan bruges i præsentationer:

Billeder til brug i præsentation fra AU og AUH (pptx)

Bevillinger

Forskningsstøtteenheden

Forskningsstøtteenheden hjælper bl.a. forskere med at finde relevante finansieringsmuligheder, udarbejde ansøgninger, administrere komplekse EU-projekter og meget mere.

Forskningsstøtteenheden er en fælles enhed for Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Vi hjælper dig med:

  • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
  • Ansøgningen – struktur, sprog, kvalitetssikring, budget, sikre at formalia er overholdt.
  • Overblik over relevante databaser
  • Bibliometriske analyser og assistance i forbindelse med informationssøgning
  • Projektadministration: udarbejdelse af H2020 finansielle rapporter til European Kommission. Dette i samarbejde med Regnskabsenheden på Aarhus Universitetshospital.

Ring eller skriv, hvis du har brug for hjælp.

Læs mere om Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitets hjemmeside

Regionale puljer og fonde

Få et overblik over regionens centrale forskningsfonde og -puljer, og se mulighederne for at søge økonomisk støtte til forskningsprojekter og -stillinger:

Puljer og fonde - Sundhed Fagperson (rm.dk)