Afsnit og laboratorier

Her kan du få et overblik over afsnit og laboratorier i Blodbank og Immunologi.

Der vil for hver afsnit og laboratorie være kontaktinformation, en kort beskrivelse af, hvilke opgaver der udføres netop her samt et overblik over eventuelle analyser og svartider.

Afereseklinikken

Autoimmun Diagnostik

Blodbanken - donortapningen (PJJB - OPA)

Blodbanksekspeditionen

Blodtypeserologien

Center for Gen- og Celleterapi

Danske Stamcelledonorer

Fraktioneringsafsnittet

Fæceslaboratoriet

Hiv- og hepatitislaboratoriet

Immunologisk Diagnostik

Kvalitetsudviklingsgruppen

Prøvemodtagelse

Sekretariat

Stamcellelaboratoriet

Vævstypelaboratoriet

Herunder Transplantationsimmunologi og HLA-associerede sygdomme

Vævscenter