Prøvemodtagelse

Kontaktperson

Overbioanalytiker Trine Kolding Damgaard
tridam@rm.dk
Tlf.nr.: 2477 8191

Laboratoriet

Tlf. 2477 8052

Beskrivelse af afsnittet

Prøvemodtagelsen har en central funktion for Blodbank og Immunologi. Prøvehåndtering foregår på præanalytisk udstyr.

Prøvemodtagelse

 • Modtagelse og fordeling af patientprøver fra
  • praktiserende læger i Region Midtjylland
  • laboratorier og kliniske afdelinger i Region Midt og resten af Danmark
 • Modtagelse og fordeling af donorprøver fra blodbanker i Region Midtjylland.

Præanalyse

 • Ankomstregistrering af patientprøver i Blodbankens IT-system, ProSang.
 • Afhængig af analysekrav, bliver donor- og patientprøver
  • centrifugeret
  • afproppet
  • sorteret ud i apparaturspecifikke racks

Hæmatologi undersøgelser

 • Hæmoglobinbestemmelser på donorer
 • Hæmatologianalyser på patienter fra Afereseambulatoriet
 • Kvalitetskontrol på blodkomponenter

Rekvisition

Ikke relevant

Svar

Ikke relevant

Relevante links