Savner du noget her på siden?

Hjemmesiden om Lægelig Videreuddannelse er aktuelt under revidering, og derfor er mange sider  blændet af.

Er der noget information, du mangler, så kontakt os meget gerne. Du finder vores kontaktoplysninger øverst til højre.

3-timers møder

Formålet med 3-timers møderne er at give alle læger, der er i gang med videreuddannelsen, mulighed for i fællesskab at sætte ord på og konkret planlægge, hvad de som enkeltpersoner og som gruppe kan gøre for at optimere kvaliteten af egen uddannelse.  

På baggrund af 3-timers mødet og et fælles lægemøde udarbejdes i samarbejde med afdelingsledelsen og uddannelsesteamet en handleplan for de aftalte initiativer og tiltag.

Se temaer og materiale fra tidligere afholdte 3-timers møder:

360 graders feedback

360 graders feedback er en systematisk indsamling af data fra samarbejdspartnere om, hvordan en person agerer i dagligdagen. Data indsamles fra et antal samarbejdspartnere, der oplever, hvordan personen fungerer i praksis. Disse data sammenholdes med personens egen vurdering af sin adfærd.

360 graders feedback er et udviklingsredskab. Feedbackmodtageren får gennem processen viden om, hvordan andre opfatter hans/hendes adfærd og dermed et udgangspunkt for at udarbejde en udviklingsplan.

På Aarhus Universitetshospital er det besluttet at, alle læger ansat i

  • Klinisk BasisUddannelse
  • Introduktionsstilling
  • Hoveduddannelsesforløb

-mindst én gang i hver ansættelse, og på det tidspunkt hvor det fremgår af målbeskrivelsen, skal have foretaget en 360 graders feedback.

Inspektorbesøg

Inspektormødet kommer i stand ved at afdelingen selv anmoder om besøg eller ved at Sundhedsstyrelsen anmelder dato for besøg/genbesøg.

Besøget imødeses altid som god mulighed for en status på afdelingens kvalitet i lægelig videreuddannelse, og som hjælp til videre udvikling heraf.

Klinisk Basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er den første deluddannelse i lægelig videreuddannelse.

Stillingen skal gennemføres og godkendes for at lægen kan få "tilladelse til selvstændigt virke som læge" og fortsætte til speciallægeuddannelsen.

Uddannelsen består af 12 måneders ansættelse fordelt på 6 måneder i to specialer. Den første ansættelse skal finde sted på en somatisk hospitalsafdeling, dog vil ca. 10% af alle forløb fremadrettet være på en psykiatrisk afdeling (indfases frem mod 2029), mens den anden ansættelse finder sted i almen praksis.

Hvis du vil vide mere

Uddannelseskoordinerende overlæge

Marianne Kleis Møller, maamol@rm.dk

U-team: Navne, opgaver og funktionsbeskrivelser

Oversigt over UAO og UKYL

Oversigt over uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelsekoordinerende ynger læger på AUH:

Oversigt UAO og UKYL på AUH juni 2024 (xlsx)

Funktionsbeskrivelser

Uddannelsesansvarlige Ledende Overlæge (UALO)

Uddannelseansvarlig overlæge (UAO)

Uddannelseskoordinerende Ynge Læge (UKYL)

Årskalender LVU

 

Årshjul.png

Klik på årshjulet og se en større udgave

Kontakt

Lægelig Videreuddannelse på AUH

Uddannelseskoordinerende ledende overlæger

Gitte Eriksen
26 19 05 03
gitte.eriksen@auh.rm.dk

Marianne Kleis Møller
23 30 84 61
marianne.kleis@rm.dk

Sekretær

Mathilde Kiær Larsen
40 20 65 99
makila@rm.dk