Generelt om AUH

Aarhus Universitetshospital er det komplette hospital på højeste internationale niveau.

Ledelse

Aarhus Universitetshospital ledes af en hospitalsledelse på 4 personer, som består af en hospitalsdirektør, to lægefaglige direktører (pt. en vakant) og en sygeplejefaglig direktør.  

Find kontaktoplysninger på hospitalsledelsen

Afdelinger

De kliniske afdelinger ledes af en afdelingsledelse. Flere af de kliniske afdelinger har desuden en professor med ansvar for forskningsområdet.

Find kontaktoplysninger på afdelingsledelserne

Hospitalsstab

Hospitalsstaben understøtter hospitalsledelsen og afdelingerne. Hver afdeling har en af de 4 direktører som kontaktdirektør.

Find kontaktoplysninger på ledere og medarbejdere i Hospitalsstaben

Organisationsplan

Se hospitalets organisationsplan

AUH i tal

Her finder du de overordnede tal om Aarhus Universitetshospital.

Patienter

  2018 2019 2020 2021
Antal fødsler 4.858 4.859 4.996 4.908
Ambulante besøg 796.319 921.091 889.370 914.730
Indlæggelser 90.033 85.454 83.233 80.372
Operationer 82.201 82.585 82.910 82.441
Nyretransplantationer 89 91 102 78
Hornhindetransplantationer 291 303 322 329
Hjertetransplantationer 15 14 16 11
Akut ambulante* 48.029 46.311 48.879 52.200

*primært skadestuebesøg

Sengepladser 

  31/12 '18 31/12 '19 31/12 '20 31/12 '21
Senge (hverdage) 980 854 856 858
Senge (weekend)   792 798  

Normerede senge inkl. intensiv-senge og Patienthotel

Medarbejdere

  31/12 '18 31/12 '19 31/12
'20
31/12 '21
Antal fuldtidsstillinger 9.110 9.061 9.483 9.754
Antal personer 9.734 9.699 10.290  


Månedslønnede inkl. eksternt finansierede medarbejdere - ekskl. timelønnede og medarbejdere på orlov

Budget

  2019 2020 2021 2022
Nettobudget 6,83 mia. kr. 7,04 mia. kr. 7,34 mia. kr. 7,40 mia. kr.

Kliniske afdelinger

Antal kliniske afdelinger (sengeafdelinger og diagnostiske afdelinger mv.): 53.

AUHs historie

Aarhus Universitetshospital er en fusion mellem de gamle hospitaler i Aarhus: Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus, Skejby Sygehus, Marselisborg hospital og Samsø Sygehus. Sygehusene er blevet fusioneret af flere omgange og er i dag et stort hospital, hvor størstedelen blev samlet under fælles tag i Skejby i 2019.

Aarhus Universitetshospital er et moderne og højt specialiseret hospital, men det er altså også et hospital med en lang historie.

Historien kort fortalt 

1889

Århus Amtssygehus bliver taget i brug på Ingerslev Boulevard.

1893

Århus Kommunehospital bliver taget i brug.

1913

Marselisborg Hospital bliver taget i brug.

1919

Samsø Sygehus bliver grundlagt.

1935

Århus Amtssygehus flytter til Tage-Hansens Gade.

1987

Første del af Skejby Sygehus bliver indviet 23. oktober 1987 og tager imod den første patient 4. januar 1988.

2004

Århus Sygehus dannes og kommer til at omfatte Samsø Sygehus, Odder Sygehus (til 2007), Marselisborg Hospital, Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus.

2011

Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus fusionerer og bliver til Aarhus Universitetshospital.

2017

Danmarkshistoriens hidtil største hospitalsbyggeri indvies 17. februar 2017, og afdelingerne fra Aarhus-sygehusene flytter i etaper til Skejby.

2019

Stort set alle afdelinger er samlet i Skejby.

2022

Den sidste del af det store hospitalsbyggeri, Forum, indvies.