Generelt om AUH

Aarhus Universitetshospital er det komplette hospital på højeste internationale niveau.

Ledelse

Aarhus Universitetshospital ledes af en hospitalsledelse på 3 personer, som består af en en hospitalsdirektør, en lægefaglig direktør og en sygeplejefaglig direktør.  

Find kontaktoplysninger på hospitalsledelsen

Afdelinger

De kliniske afdelinger ledes af en afdelingsledelse. Flere af de kliniske afdelinger har desuden en lærestolsprofessor med ansvar for forskningsområdet.

Find kontaktoplysninger på afdelingsledelserne

Hospitalsstab

Hospitalsstaben understøtter hospitalsledelsen og de kliniske afdelinger med forskellige indsatser og opgaver. Ledelsen i hospitalsstabe består af en stabschef og 4 chefer med hvert deres ansvarsområde. 

Find kontaktoplysninger på ledere og medarbejdere i Hospitalsstaben

Organisationsplan

Se hospitalets organisationsplan

AUH i tal

AUHs historie

Aarhus Universitetshospital er en fusion mellem de gamle hospitaler i Aarhus: Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus, Skejby Sygehus, Marselisborg hospital og Samsø Sygehus. Sygehusene er blevet fusioneret af flere omgange og er i dag et stort hospital, hvor størstedelen blev samlet under fælles tag i Skejby i 2019.

Aarhus Universitetshospital er et moderne og højt specialiseret hospital, men det er altså også et hospital med en lang historie.

Historien kort fortalt 

1889

Århus Amtssygehus bliver taget i brug på Ingerslev Boulevard.

1893

Århus Kommunehospital bliver taget i brug.

1913

Marselisborg Hospital bliver taget i brug.

1919

Samsø Sygehus bliver grundlagt.

1935

Århus Amtssygehus flytter til Tage-Hansens Gade.

1987

Første del af Skejby Sygehus bliver indviet 23. oktober 1987 og tager imod den første patient 4. januar 1988.

2004

Århus Sygehus dannes og kommer til at omfatte Samsø Sygehus, Odder Sygehus (til 2007), Marselisborg Hospital, Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus.

2011

Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus fusionerer og bliver til Aarhus Universitetshospital.

2017

Danmarkshistoriens hidtil største hospitalsbyggeri indvies 17. februar 2017, og afdelingerne fra Aarhus-sygehusene flytter i etaper til Skejby.

2019

Stort set alle afdelinger er samlet i Skejby.

2022

Den sidste del af det store hospitalsbyggeri, Forum, indvies.