Aarhus Universitetshospital ledes af en hospitalsledelse på 3 personer, som består af 1 hospitalsdirektør, 1 lægefaglige direktør og 1 sygeplejefaglig direktør.  

Hospitalsstaben understøtter hospitalsledelsen og de kliniske afdelinger med forskellige indsatser og opgaver. Ledelsen i hospitalsstabe består af en stabschef og 4 chefer med hvert deres ansvarsområde. 

Download organisationsplan for AUH (februar 2024)