Det Nationale Kvalitetsprogram

På AUH arbejder vi med det Nationale Kvalitetsprogram – et program, som bl.a. skal understøtte en udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Det Nationale Kvalitetsprogram består af:

  • 8 nationale mål som er politisk bestemte, og udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen.
  • 24 indikatorer der gør det muligt at følge målene og tage de initiativer, der skaber den ønskede udvikling
  • Lærings- og Kvalitetsteam
  • Nationalt ledelsesprogram

Læs mere om det nationale kvalitetsprogram på Danske Regioners hjemmeside

Region Midtjyllands Målbillede

Arbejdet med kvalitet på Aarhus Universitetshospitals tager udgangspunkt i Region Midtjyllands målbillede. 

Målbilledet illustrerer, hvordan Region Midtjylland ønsker at prioritere opgaverne for sundhedsvæsenet.

Målbilledet er Region Midtjyllands bud på, hvordan aktivitet, økonomi og kvalitet kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene.

Mere information

Du kan læse mere om Region Midtjyllands mål, og i hvilken grad AUH opfylder disse på:

Kvalitet i Region Midtjylland

Forbedringsmodellen

Både på ledelses- og medarbejderniveau arbejdes der med forbedring af kvaliteten og en af metoderne der anvendes er Forbedringsmodellen. 

Forbedringsmodellen er international anvendt i sundhedsvæsenet.

Forbedringsmodellen er en metode, der bl.a. afprøver nye tiltag i lille målestok før de udbredes.

Centralt er at modellen undersøger om de forandringer der laves også er forbedringer

Modellen fokuserer på systematisk brug af data.

Mere information