Få rådgivning og hjælp

AUH Innovation

I AUH Innovation kan du få rådgivning og sparring på ??

Læs mere om AUH Innovation

Biblioteksservice

Aarhus Universitetshospital har i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek oprettet en biblioteksservice for ansatte.

Ansatte på Aarhus Universitetshospital har adgang til flere tusinde tidsskrifter, bøger i fuldtekst samt fuldtekst artikler via Citrix.

Du kan træffe en bibliotekar tirsdag og torsdag eftermiddag på Palle Juul-Jensens Boulevard.

Læs mere om Biblioteksservice

CONNECT - Center for Kliniske og Genomiske Data

CONNECT er et datastøttecenter i Region Midtjylland, der arbejder for at fremme udviklingen af personlig medicin.

Det gør vi gennem rådgivning af klinikere og forskere, som søger hjælp til at anvende og kombinere sundhedsdata, herunder også genomiske data.

Læs mere om CONNECT

Forskningsstøtteenheden

Forskningsstøtteenheden hjælper bl.a. forskere med at finde relevante finansieringsmuligheder, udarbejde ansøgninger, administrere komplekse EU-projekter og meget mere.

Forskningsstøtteenheden er en fælles enhed for Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Vi hjælper dig med:

  • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
  • Ansøgningen – struktur, sprog, kvalitetssikring, budget, sikre at formalia er overholdt.
  • Overblik over relevante databaser
  • Bibliometriske analyser og assistance i forbindelse med informationssøgning
  • Projektadministration: udarbejdelse af H2020 finansielle rapporter til European Kommission. Dette i samarbejde med Regnskabsenheden på Aarhus Universitetshospital.

Ring eller skriv, hvis du har brug for hjælp.

Se kontaktoplysninger på ansatte i Forskningsstøtteenheden

Læs mere om Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitets hjemmeside

Hjælp til selvhjælp

Fremstilling af poster

På Region Midtjyllands hjemmeside kan du

  • hente skabeloner, der kan bruges til fremstilling af postere
  • få inspiration til opsætning og vejledning i hvordan posteren gøres klar til print

Hent skabeloner til forskningspostere