Region Midtjyllands samlede side med hjælp til forskning

Her finder du information om regler og retningslinjer, brug af data, funding, og du kan hente viden og inspiration:

Forskning og Innovation - Sundhed Fagperson (rm.dk)

Hjælp til innovationsprojekt

Har du et forskningsprojekt, som har innovationspotentiale? Og vil du gerne udvikle og implementere det som en ny løsning til gavn for patienter?

Så kontakt AUH Innovation, Dagmar Beck, sigrbc@rm.dk, tlf.: 2289 3393

Se mulighederne for at videreudvikle forskning til innovation

Se eksempler på innovationsprojekter

Hjælp til litteratursøgning

Aarhus Universitetshospital har en aftale med AU Library, Sundhedsvidenskab om biblioteksservice for ansatte.

Ansatte på Aarhus Universitetshospital har, foruden mulighed for at låne fysiske bøger, adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer, som dækker både artikeldatabaser, e-bøger og fuldtekstartikler.

Du kan møde en bibliotekar på Palle Juul-Jensens Boulevard hver tirsdag.

Læs mere om litteratursøgning

Hjælp til data

CONNECT (Center for Kliniske og Genomiske Data) er et datastøttecenter i Region Midtjylland, der arbejder for at fremme udviklingen af personlig medicin.

Det gør vi gennem rådgivning af klinikere og forskere, som søger hjælp til at anvende og kombinere sundhedsdata, herunder også genomiske data.

Læs mere om CONNECT

Hjælp til jura

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har en fælles rådgivningsfunktion med fysisk tilstedeværelse på Aarhus Universitetshospital.

Her får du som forsker mulighed for at møde de jurister, som på universitetet og i regionen arbejder med at rådgive, vejlede og udarbejde de juridiske dokumenter, som er nødvendige for, at du kan gennemføre dit forskningsprojekt.

Juristerne vil under mødet udarbejde en plan for dit forskningsprojekt, så du kan se, hvilke tilladelser/godkendelser/aftaler, der skal til i dit konkrete projekt, ligesom du får overblik over, hvad du skal bidrage med, samt hvad den rådgivende funktion tager hånd om. Der er også mulighed for at rette henvendelse til rådgivningsfunktionen med enkeltstående juridiske spørgsmål.

Den fælles rådgivningsfunktion står til rådighed for alle forskere i regionen og på universitetet, som arbejder med sundhedsdata i deres forskningsprojekter.

Funktionen bemandes af jurister fra henholdsvis regionens juridiske kontor og TTO-kontoret på Aarhus Universitet.

Du finder flere informationer om diverse juridiske spørgsmål på regionens hjemmeside:

Rådgivning til forskere - Sundhed Fagperson (rm.dk)

Brug af persondata i forskning - Sundhed Fagperson (rm.dk)

Anmeldelse og registrering af projekter - Sundhed Fagperson (rm.dk)

Lovkrav til forskning og innovation - Sundhed Fagperson (rm.dk)

Hjælp til forskningsformidling og kommunikation

Har du brug for hjælp til at formidle dine forskningsresultater i pressen eller på sociale medier - enten på dine egne kanaler, AUH's eller AU Health's? 

Du kan kontakte kommunikationsafdelingen på AUH eller Health, så hjælper vi dig videre.

Diverse hjælp og værktøjer:

Find AU Health's vejledning til at komme på sociale medier

Find AU Health's vejledning til at komme i pressen

Hent AUHS pressefotos til download

Se, hvem du kan kontakte på AUH vedr. pressekontakt

Hent regionens samtykkeerklæring

På Region Midtjyllands hjemmeside kan du:

  • hente skabeloner, der kan bruges til fremstilling af postere
  • få inspiration til opsætning og vejledning i hvordan posteren gøres klar til print

Hent skabeloner til forskningspostere 

Hjælp til bevillinger

Forskningsstøtteenheden

Forskningsstøtteenheden hjælper bl.a. forskere med at finde relevante finansieringsmuligheder, udarbejde ansøgninger, administrere komplekse EU-projekter og meget mere.

Forskningsstøtteenheden er en fælles enhed for Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Vi hjælper dig med:

  • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
  • Ansøgningen – struktur, sprog, kvalitetssikring, budget, sikre at formalia er overholdt.
  • Overblik over relevante databaser
  • Bibliometriske analyser og assistance i forbindelse med informationssøgning
  • Projektadministration: udarbejdelse af H2020 finansielle rapporter til European Kommission. Dette i samarbejde med Regnskabsenheden på Aarhus Universitetshospital.

Ring eller skriv, hvis du har brug for hjælp.

Se kontaktoplysninger på ansatte i Forskningsstøtteenheden

Læs mere om Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitets hjemmeside

Regionale puljer og fonde

Få et overblik over regionens centrale forskningsfonde og -puljer, og se mulighederne for at søge økonomisk støtte til forskningsprojekter og -stillinger:

Puljer og fonde - Sundhed Fagperson (rm.dk)