Fra årsskiftet 2020 findes Danmarks eneste NIDCAP Trænings- & Udviklingscenter på Aarhus Universitetshospital under Børn og Unge i tæt samarbejde med Nyfødt Intensiv.

Dansk NIDCAP Trænings- og Udviklingscenter tilbyder kurser og uddannelser indenfor NIDCAP og FINE - Family Infant Neuro-development Education samt sparring, råd og vejledning.

Træningscenteret blev godkendt af NIDCAP Federation International (NFI) til at blive etableret på AUH i 2011.

I 2015 blev landets første NIDCAP træner færdiguddannet og centeret blev en realitet.

Træningscenteret er genetableret på AUH, efter i nogle år, at have været tilknyttet Aarhus Universitet

NIDCAP er en international metode og står for Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program (individuel udviklingstilpasset pleje til nyfødte børn).

For yderligere information er i meget velkommen til at kontakte Centerledelsen eller NIDCAP træneren.

Hvad er NIDCAP?

NIDCAP står for Newborn Individualized Development Care Assessment Program (Individuel udviklingstilpasset pleje til nyfødte børn).

NIDCAP handler om at forældre og personalet i samarbejde lærer barnets sprog at kende, herunder hvordan barnet kommunikerer samt barnets styrker og udfordringer. I samarbejdet mellem forældre og personale vil der kontinuerligt udvikle sig en viden om, hvordan barnet kommunikerer.

Over tid vil det være forældrene som er de gennemgående omsorgspersoner med støtte fra personalet og det er derfor ofte forældrene der har det bedste indtryk af barnets velbefindende og personalet der kan støtte op.

I livmoderen udvikler barnet sig i et beskyttet miljø. Her bliver alle barnets behov dækket. Gennem moderens blod får barnet næring og ilt, skiller sig af med affaldsstoffer og barnets temperatur reguleres til altid at være normal. Barnet modtager under graviditeten sanseindtryk, der er dæmpede af fostervandet og livmodervæggen, som udvikler og forbereder barnet langsomt på et liv i verden udenfor.

Når barnet bliver født skal det til selv at klare alle disse opgaver. Barnet skal trække vejret, holde varmen, tage næring til sig og udskille affaldsstoffer og klare forstærkede sanseindtryk, fra det omgivende miljø.

Det for tidligt fødte barns nervesystem og organer er umodne og dette er den væsentligste forskel sammenlignet med barnet, som er født til tiden.

Ser man på barnets udvikling, så er det de sidste 4 måneder af graviditeten, at hjernen vokser og udvikler sig allermest. Her dannes forbindelserne mellem nervecellerne og sanserne udvikles.

Er barnet født nær termin, men sygt eller kræver observation, vil dets ressourcer ligeledes være mindre.

Miljøet hos for tidlig fødte bør være et meget anderledes miljø end at ligge i livmoderen eller at være derhjemme. Miljøet (lys, lyd og aktiviteter) uden for livmoderen, skal være tilpasset barnets formåen og udvikling. Tilpasset miljø og pleje er betydningsfuldt for, at barnet har de bedste vilkår for at udvikle sig.

Hvem kan benytte Dansk NIDCAP Trænings- og Udviklingscenter?

Alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med nyfødte, kan bruge centret og deltage i kurser og uddannelse.

Uddannelse og kursus i NIDCAP-træningscentret

Læs mere om NIDCAPprofessionel uddannelsen og kurserne Level 1 og 2 FINE (Familiy infant neuro developmental education).

Du kan læse om formål, målgruppe, pris og datoer, og du kan tilmelde dig kurserne:

 

 

Mere information

På disse hjemmesider kan du finde mere information om NIDCAP:

 

Kontakt

Centerleder og afdelingssygeplejerske

Majken Grund

E-mail: majkni@rm.dk

Centrets e-mailadresse: auh.nidcaptrainingscenter@rm.dk

Centerleder og professor

Tine Brink

E-mail: tine.brink.henriksen@clin.au.dk

Udviklingsansvarlig (Kontakt i forbindelse med uddannelse)

Tenna Salmonsen

E-mail: tennsalm@rm.dk

NIDCAP træner

Eva Jørgensen

E-mail: nidcaptrainer@gmail.com

Centrets e-mailadresse: auh.nidcaptrainingscenter@rm.dk