Om afdelingen

Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital i Skejby modtager og behandler patienter med feber uden kendt årsag, immundefekt og smitsomme sygdomme. Afdelingen huser nogle af landets førende specialister inden for det infektionsmedicinske område og samarbejder med eksperter fra hele verden for at sikre den bedste behandling til patienterne. 

Vision og praksis på Infektionssygdomme

På baggrund af visionen for Skejby Sygehus har vi i afdelingsledelsen udviklet følgende vision:

"Infektionssygdomme skal være en international afdeling med et sundt arbejds- og uddannelsesmiljø, hvor engagerede medarbejdere yder service, pleje og behandling samt forskning og udvikling på et højt niveau."

Visionen er et styringsværktøj for ledelsen og udmønter sig i praksis som prioritering af en række områder:

En international afdeling

Vi tilstræber det optimale inden for såvel behandling som forskning. Derfor har vi en bred international kontakt og samarbejder med de bedste i verden. Gennem dialog med dygtige infektionsmedicinere fra hele verden om f.eks. forskningsprojekter og behandlingsprincipper sikrer vi en løbende udvikling af kvaliteten.

Konkret betyder det, at vi gerne sender medarbejdere til udlandet i forbindelse med efteruddannelse og forskningsprojekter og afholder ugentlige internationale videokonferencer. Omvendt har vi jævnligt har besøg fra udenlandske afdelinger, som vi udveksler erfaring og viden med.