organisationsdiagram

Se organisationsdiagrammet i større udgave

Bedøvelse og Operation leverer anæstesi og operationsassistance til alle kirurgiske indgreb på Aarhus Universitetshospital, samt forberedelse og opvågning til forskellige kliniske specialer. Bedøvelse og Operation er delt i tre selvstændige afdelinger med hver sin ledelse og med hver sine kliniske specialer.

Derudover tilbyder vi smertebehandling inden for flere specialer.

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi indgår som en del af organiseringen, idet afdelingen har egne anæsetilæger, der bedøver patienter med hjerte-, lunge-, karsygdomme.