E-læring

Blodbank og Immunologi anbefaler det gratis e-læringskursus "Transfusion af blodkomponenter" til sundhedspersonale som håndterer blodtransfusion. 

E-læringskurset findes i Plan2learn og består af en undervisningsdel med cases samt en afsluttende test og varer i alt ca. 30 minutter.

Til e-læringsadministratorer: Vi anbefaler, at man henvender sig til konsulent Dorit Jensen for at knytte målgruppen af relevant sundhedspersonale på egen afdeling til udgaven "Transfusion af blodkomponenter(AUH) (AUTO)" Hermed styres fremtidige til- og afmeldinger automatisk via BSK ud fra den ansattes profession og ansættelsessted.

Til øvrige interesserede: Det er muligt at tilmelde sig selv denne udgave: Transfusion af blodkomponenter(AUH)".