Analyser og svartider

Analyserne udføres kun efter visitation fra lægerne i Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital.

Analyser

Indikation

Kontaktperson

Afdelingslæge J. Magnus Bernth Jensen
jejensen@rm.dk
Tlf. 7845 5019

Molekylærbiolog Mikkel Steen Petersen
PhD MSc
mikpet@rm.dk
+45 7845 5054

Molekylærmediciner Mira Marie Laustsen
mirlau@rm.dk

Beskrivelse af afsnittet

Der udføres undersøgelser for primære og sekundære immundefekttilstande inkl. autoinflammatoriske tilstande. Der anvendes et bredt repertoire af specialiserede undersøgelser:

Funktionelle analyser og fænotypisk karakteristik af leukocytter (Lymofcytsubpopulationer, Ganulocyt oxidativt burst, Granulocytadhæsions antigener, Lymfocytproliferation, NK-celle degranulering, TLR-signalering i granulocytter). Analyse af komplementaktivering.

Genetiske analyser i forbindelse med immundefekt, HLH, periodisk feber samt autoimmune og lymphoproliferative syndromer, herunder exomsekventering.

Undersøgelserne udføres i både afsnittet og hos eksterne samarbejdspartnere. Laboratorieundersøgelserne udvælges af lægerne i Blodbank og Immunologi baseret på henvisningsoplysninger og evt. tilgængeligt journalmateriale for den enkelte patient.
Henvisning af patient til udredning for primær immundefekt