Den Mobile Prøvetagningsenhed

Den Mobile Prøvetagningsenhed har det formål at give de praktiserende læger, samt læger tilknyttet Aarhus Universitetshospitals afdelinger og Psykiatrien, muligheden for at rekvirere prøvetagning i borgerens eget hjem.

Tilbud om prøvetagning i borgerens eget hjem er en særlig service til de borgere, der har meget vanskeligt ved at komme til prøvetagning på hospitalerne eller hos egen læge selv ved brug af eksisterende transportordninger. Det kan eksempelvis dreje sig om borgere, som er svært konfuse, smertepåvirkede eller sengeliggende.

Ordningen kan derfor ikke benyttes i akutte situationer.

Ofte er det nødvendigt, at der er en som kender borgeren tilstede ved besøget.

Praksis, Psykiatri og kliniske afdelinger bruger Den Mobile Prøvetagningsenheds bookingsystemer, hvor de skal booke tid til prøvetagning.

Derudover er det også rekvirentens ansvar at informere patienten om prøvetagningsdato samt andre relevante informationer ifht. prøvetagning.

Ordningen er gældende i samme område, som afhentningsordningen AUH dækker for almen praksis. 

Kontortid på tlf. 7846 7311 
alle hverdage: 
• Mandag - Fredag: kl. 07:15 - 07:45 og 13:15 - 14:15


Hospital

Der rekvireres via EPJ/RSM.

Link til e-Dok instruktion:
80.2.5. Brug af Mobil Prøvetagningsenhed

Link til Bookingsystem: Booking Mobil Prøvetagningsenhed

Almen praksis

Link til e-Dok instruktion:
81.2.2. Rekvirering af mobil prøvetagningsenhed i WebReq
81.2.2.1. Håndtering af Booking i Mobil Prøvetagningsenhed

Link til Bookingsystem: Booking Mobil Prøvetagningsenhed

Gadefortegnelsen

I Gadefortegnelsen kan du vælge postnummer og gadenavn for at se, hvilken ugedag, Den Mobile Prøvetagningsenhed kan bestilles til:

Gå til Gadefortegnelsen