Medfødte misdannelser

Opdages ofte tidligt i livet og omfatter misdannelser eller mangler i lunger eller bronkietræ.

Procedure for henvisning og håndtering af børn med lungemisdannelser:

Pulmonologisk ambulatorium, BCLA - henvisning af præmature og neonatale børn til opfølgning (e-dok)

Sekundære lungesygdomme

Ses hos i øvrigt raske børn efter infektioner med svære forløb eller børn, der har gennemgået knoglemarvstransplantation og børn med gigtsygdomme.

 

Svære og komplicerede lungeinfektioner

Ses hos børn med immundefekt eller blodkræft.

BronchoPulmonal Dysplasi (BPD)

Kronisk lungesygdom hos det ofte meget for tidligt fødte barn efter længerevarende behandling med ilt og respirator.

Procedure for henvisning og håndtering af børn med bronchopulmonal dysplasi:

Bronchopulmonaldysplasi BPD - beskrivelse af forløb (e-dok)