Om svær astma

Få børn med astma, ca 10% af børn med astma, har svær behandlelig, kontrollerbar astma (GINA guidelines, http://ginasthma.org/).

Disse børn har ofte samtidig andre forværrende faktorer som fx svær allergi og bør vurderes i et børnelunge-astma-allergi ambulatorium uanset barnets alder med henblik på at udelukke andre sygdomme og optimere behandlingen.

Udredning og behandling

Svær astma og allergi vurderes på den højtspecialiserede funktion under Allergicenter Vest på Aarhus Universitethospital.

Astmakontrol og behandling er samlet i et:

Her beskrives nærmere forhold om udredning, behandling, styring, kontrol af astma hos børn, herunder det samarbejde, som er etableret på tværs af sektorer fra alment praktiserende læge til børneastma ambulatorie til højtspecialiseret astma-lunge-allergi ambulatorium.