Overgangen fra barn til voksen (Transfer)

Børn og unge med DSD skal, når de er tilstrækkelig modne og parate, typisk omkring 18 års alderen, overgå til voksen-regi. Da der findes forskellige behov for tilknytning hos patienter med DSD, bør enhver transition, herunder transfer, foregå efter individuel vurdering.

Børn og unge med DSD vil have deres primære tilknytning i Børn og Unge, enkelte i fællesambulatorium med urologisk afdeling eller i fællesambulatorium med gynækologisk afdeling.

Efter transfer vil den primære tilknytning være:

 • gynækologisk afdeling,
 • urologisk afdeling eller
 • endokrinologisk afdeling

Tidspunktet for transfer skal over tid tydeliggøres ved de vanlige fremmøder i den primære afdeling, således at tidspunktet og formen gradvist bliver mere konkret.

Forud for transfer foretages opdatering af fælles sygdomshistorik af behandlingsansvarlig læge i Børn og Unge i EPJ.

Alle patienter skal inden transfer gennemgås som fast punkt på DSD møde ved det fyldte 17. år med henblik på en fælles vurdering af:

 1. Fremtidig primær afdeling
 2. Behov for øvrig tilknytning
 3. Hvilke læger skal, der skal deltage i selve transfer
 4. Behov for genetisk rådgivning
 5. Behov for samtale ved psykolog
 6. Behov for samtale ved sygeplejerske
 7. Håndtering af koordinering, hvis patienten skal følges på flere afdelinger
 8. Evt

Der planlægges 1-2 gange årligt – i god tid – en dag i Børn & Unge, hvor transfer skal foregå. Denne dag reserveres til de personer, hvor der skal foretages transfer.

Patienterne bookes til en sidste kontrol ved vanlig læge, og de(n) læge(r), der skal følge patienten som voksen, deltager også. Læger i Børn & Unge er ansvarlige for at:

 • planlægge dato,
 • sikre lokaler og
 • orientere relevante læger

I forbindelse med fremmødet aftales og journalføres tidspunkt for fremmødet (måned og år), hvor patienten ses i den nye primære afdeling.

Selve overdragelsen af behandlingsansvaret foregår i den nye afdeling, den dag patienten møder første gang efter transfer. Således skal al kontakt frem til denne dato foregå Børn og Unge.

Om DSD_billede 3.jpg

Kontakt DSD

Find kontaktinformationer på kontaktpersoner i Center for DSD indenfor de enkelte specialer:

Kontaktpersoner i Center for DSD