Basisuddannelsen for stråleterapeuter på DCPT forløber over 3 måneder. Uddannelsen består dels af teori og praktisk oplæring. 

Uddannelsens formål og indhold er beskrevet nedenfor.

Viden tilegnes som en kombination af undervisning, e-learning, sidemandsoplæring og selvstudium.

Indhold

Se indhold i basisuddannelsen ved at folde emnerne ud.  

Historien bag protonterapi

Klinisk rationale for protonterapi

Teknik bag behandlingsanlæg

Strålefysik

Radiobiologi

Behandlingsplanlægning

IGRT og IGART

Fiksation og positionering

Understøttende behandling og omsorg