Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) opslår nu et antal frikøbsaftaler for hospitalsfysikere, som er ansat på de onkologiske afdelinger i Danmark. Det sker for at knytte faglig kompetence til centeret og for at forstærke samarbejdet med de onkologiske afdelinger.

Forudsætninger 

En forudsætning for frikøbsaftalen er, at din hovedarbejdsgiver accepterer indgåelse af aftalen og kan afse dig i den periode, du skal arbejde for DCPT.

Du skal have kompetencer og erfaring inden for stråleterapi og gerne have vist interesse for protonterapi f.eks. gennem arbejde for DMCG-grupper, implementering af sammenlignende dosisplanlægning på din egen afdeling, indkøring af dosisplanlægningssystem til protonterapi eller lignende.

Arbejdsopgaver

Arbejdsindholdet i DCPT vil afspejle din faglige profil og dine ønsker. Du skal derfor redegøre for dine ønsker og profil i din ansøgning.

For DCPT kommer du til at arbejde med alle relevante opgaver inden for protonterapi: udvikling og udførelse af kvalitetssikring, udvikling af behandlingstekniker og deltagelse i behandlingsplanlægning og behandlingskontrol af patienter.

DCPT vil starte patientbehandling i januar 2019, og opgaverne vil glidende skifte karakter fra etableringsopgaver til opgaver knyttet til den kliniske drift. Du skal være indstillet på at kunne brede dig ud over flere forskelligartede opgaver, der over tid bl.a. vil veksle mellem tekniske og kliniske opgaver, samt mellem projektorienterede og driftsorienterede opgaver.

Forskning

Gennem aktiv og integreret forskning forventer DCPT at blive blandt de internationalt førende protonterapicentre. Det forventes, at du i samarbejde med centerets øvrige akademiske medarbejdere deltager aktivt i forsknings- og udviklingsopgaver. Du vil indgå i et tværfagligt team med læger, sygeplejersker, radiografer, ingeniører og teknikere. Du vil indgå i et tæt samarbejde med forskere, der arbejder med kliniske, teknologiske og fysiske udviklingsprojekter, der skal sikre den kliniske udnyttelse af protonterapi.

Derudover forventer vi at du har gode evner til samarbejde lokalt og i nationale og internationale sammenhænge. Du er ambitiøs og har lyst til at fuldføre dit arbejde med både praktiske og akademiske resultater.

Udlånsaftaler

I samarbejde med din nuværende afdeling kan vi indgå en aftale om, at du arbejder en fastsat brøkdel af din tid for DCPT. Derudover vil aftalen indeholde følgende:

  • udlånsaftalen kan være med eller uden tidsbegrænsning
  • du opretholder din fulde ansættelse i din nuværende afdeling og din afdeling kompenseres for dit arbejde for DCPT
  • dine udgifter i forbindelse med transport til Aarhus afholdes af DCPT, og hvis praktisk muligt kan vi indgå aftale om, at dele af din transporttid kan indgå i arbejdstiden
  • under dit arbejde for DCPT deltager du i det faglige miljø på DCPT og på lige fod med ansatte i DCPT
  • vi tager ansvar for din relevante uddannelse
  • efter aftale og hvis praktisk muligt kan du arbejde for DCPT hjemmefra eller fra dit kontor på din nuværende afdeling. Under alle omstændigheder vil vi forlange, at din tilstedeværelse på DCPT er mindst 50 % af din DCPT-tid
  • DCPT arbejder for at stille overnatningsmuligheder til rådighed.

Kontakt 

Ønsker du at se skabelonen for udlånsaftaler kan du og/eller din afdelingsleder kontakte os.

Udlånsaftalerne er i løbende opslag, så der er ikke nogen ansøgningsfrist. Kontakt os hvis du er interesseret og skriv en ansøgning. Vi vil løbende tage stilling til de indkommende ansøgninger og eventuelt indkalde til en samtale. 

Kontakt ledende hospitalsfysiker Ole Nørrevang, ole.noerrevang@auh.rm.dk, +45 2117 4193.