Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) opslår et antal frikøbsaftaler for speciallæger i klinisk onkologi, som er ansat på de onkologiske afdelinger i Danmark, til besættelse. Det sker for at knytte faglig kompetence til centeret og for at forstærke samarbejdet med de onkologiske afdelinger.

Forudsætninger
En forudsætning for frikøbsaftalen er, at din hovedarbejdsgiver accepterer indgåelse af aftalen og kan afse dig i den periode, du skal arbejde for DCPT.

Du skal have kompetencer og erfaring inden for stråleterapi og gerne have vist interesse for protonterapi f.eks. gennem arbejde for DMCG-grupper, implementering af sammenlignende dosisplanlægning og henvisning af patienter til protonterapi.

Du skal have erfaring inden for behandling af kræftformer, der er relevante for protonterapi, og vi prioriterer, at dine kvalifikationer passer med DCPT's behov.

Vi prioriterer læger med bred erfaring og gerne erfaring med strålebehandling af flere kræftformer. Du bedes derfor beskrive dine erfaringer i din ansøgning.

Arbejdsopgaver
Arbejdsindholdet i DCPT vil afspejle din faglige profil og dine ønsker. Du skal derfor redegøre for dine ønsker og profil i din ansøgning.

For DCPT kommer du til at arbejde med alle relevante opgaver inden for protonterapi:

Du skal sammen med det øvrige personale på DCPT deltage i patientsamtaler, planlægning, og udførelse af protonterapi til patienter henvist fra hele landet. Videokonferencer vil blive et vigtigt kommunikationsmiddel mellem DCPT og de onkologiske, og vi forventer, at du deltager aktivt i disse.

Vi forventer endvidere, at du vil deltage i udvikling og implementering af nye behandlingstekniker og introduktion af nye patientgrupper i samarbejde med DCPT, relevante DMCG'er og de onkologiske afdelinger.

Forskning
Gennem aktiv og integreret forskning forventer DCPT at blive blandt de internationalt førende protonterapicentre. Det forventes, at du i samarbejde med centerets øvrige akademiske medarbejdere deltager aktivt i forsknings- og udviklingsopgaver. Du vil indgå i et tværfagligt team med læger, sygeplejersker, radiografer, ingeniører og teknikere. Du vil indgå i et tæt samarbejde med forskere, der arbejder med kliniske, teknologiske og fysiske udviklingsprojekter, der skal sikre den kliniske udnyttelse af protonterapi.

Derudover forventer vi at du har gode evner til samarbejde lokalt og i nationale og internationale sammenhænge. Du er ambitiøs og har lyst til at fuldføre dit arbejde med både praktiske og akademiske resultater.

Udlånsaftaler
I samarbejde med din nuværende afdeling kan vi indgå en aftale om, at du arbejder en fastsat brøkdel af din tid for DCPT. Derudover vil aftalen indeholde følgende:

  • udlånsaftalen kan være med eller uden tidsbegrænsning
  • du opretholder din fulde ansættelse i din nuværende afdeling og din afdeling kompenseres for dit arbejde for DCPT
  • dine udgifter i forbindelse med transport til Aarhus afholdes af DCPT
  • under dit arbejde for DCPT deltager du i det faglige miljø på DCPT og på lige fod med ansatte i DCPT
  • vi tager ansvar for din relevante uddannelse
  • efter aftale og hvis praktisk muligt kan du i et vist omfang arbejde for DCPT hjemmefra eller fra dit kontor på din nuværende afdeling
  • DCPT arbejder for at stille overnatningsmuligheder til rådighed

Kontakt
Ønsker du at se skabelonen for udlånsaftaler kan du og/eller din afdelingsleder kontakte os. Udlånsaftalerne vil være i løbende opslag uden ansøgningsfrist. Kontakt os hvis du er interesseret og skriv en ansøgning. Vi vil løbende tage stilling til de indkomne ansøgninger og eventuelt indkalde til en samtale.

Kontakt ledende overlæge Morten Høyer, hoyer@aarhus.rm.dk, +45 2328 2823.