Hvornår

Torsdag den 9. maj 2019 

Hvor

Læringscenter B101, Indgang B2, AUH-Skejby

Indhold

Denne workshop har fokus på behandling af hoved-halscancer.

Basal dosisplanlægning med protoner. Marginer, feltarrangement, dosisfordeling, robust optimering og evaluering.

Forelæsninger og praktiske øvelser.

Vigtigt led i curriculum for læger, fysikere og dosisplanlæggere, der skal foretage sammenlignende dosisplanlægning.

Læringsmål

At opnå kendskab til principper i planlægning med protoner mhp. sammenlignende dosisplanlægning.

Målgruppe

Læger, fysikere og dosisplanlæggere fra kræftafdelinger, der henviser patienter til DCPT samt tilsvarende personale fra DCPT.

Tilmelding

https://goo.gl/forms/TFto5xvSedwktoOI2