Hvad skal en henvisning indeholde? 

  • Sygdomsdiagnose og beskrivelse
  • Aktuelle palliative problemstillinger (fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle)
  • Er patientens praktiserende læge enig i henvisningen og/eller orienteret?

Henvisningen skrives som fritekst.

Fælles visitationskriterier til Enhed for Lindrende Behandling i Region Midtjylland, regional retningslinje

Hvor skal henvisningen sendes hen?

Enhed for Lindrende Behandling på AUH i Aarhus dækker patienter bosiddende i Aarhus Kommune og på Samsø.