Hvad skal en henvisning indeholde? 

  • Sygdomsdiagnose og beskrivelse
  • Aktuelle palliative problemstillinger (fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle)
  • Er patientens praktiserende læge enig i henvisningen og/eller orienteret?

Henvisningen skrives som fritekst.

Fælles visitationskriterier til Enhed for Lindrende Behandling i Region Midtjylland, regional retningslinje

Hvor skal henvisningen sendes hen?

Enhed for Lindrende Behandling på AUH i Aarhus dækker patienter bosiddende i Aarhus Kommune og på Samsø.

Hvordan screener du for palliative behov?

Screeningsredskabet European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ-15-PAL), er et valideret værktøj, der er oversat til over 70 sprog. Screeningsredskaber anbefales af Sundhedsstyrelsen og kan anvendes systematisk på tværs af sektorer.

Find skemaet EORTC QLQ-C15-PAL

Skemaet anvendes med henblik på at afdække patientens samlede palliative behov (fysiske og psykiske symptomer, funktionsniveau og livskvalitet).

Se video om EORTC QLQ-15-PAL