Generelt om uddannelse

Overordnede visioner og prioriteringer

For læger

Information om det neurokirurgiske speciale og uddannelsesstillinger

For plejepersonale

Information om professionsbachelor i sygepleje og social- og sundhedsassistentuddannelse