Debitor

Assistent

Anna Sørensen.jpgAnna Sørensen

Tlf. 7845 0573

E-mail: annas2@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

TR-refusion, løn refusion, interne afreginger, håndtering af patientdeposita, bogføring af bank, kvartalsregninger. 

Assistent

Gitte Egbert Lindhøj

Tlf. 7845 0574

E-mail: gitlindh@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Diverse refusioner, sygedagpenge m.v., lønbilag vedr. pension, SKAT m.v., fakturering af negativ løn, kvartalsregninger, bogføring af daglig bank

Assistent

Sine Laursen.jpgSine Munkholm

Tlf. 7845 0570

E-mail: SINLAU@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Optælling og bogføring af cafésalg og patienthotel, vekselpenge til caféerne m.v. Optælling af kassen. Interne afregninger, kvartalsregninger, bogføring af bank og diverse faktureringer herunder statusattester (LÆ121) og håndtering af patientdeposita.

Assistent

Steffen Skjødt.jpgSteffen Storm Enemark Skjødt

Tlf. 7845 0568

E-mail: STESKJ@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Optælling og bogføring af cafésalg og patienthotel, vekselpenge til caféerne m.v. Optælling af kassen. Interne afregninger, kvartalsregninger, bogføring af bank og diverse faktureringer

Kreditor

Assistent

Annette Zeiler.jpgAnnette Zeiler

Tlf. 7845 0569

E-mail: annezeil@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfakturaer, kørselsrefusion donorer, udbetaling af el-tilskud, kørselsrefusion RCV-hjælpere, håndtering af patientdeposita, håndtering af rykkere og øvrige leverandørhenvendelser, udbetaling af personlige udlæg.

Assistent

Jeanett Krogsgaard.jpgJeanett Mulvad Krogsgaard

Tlf. 7845 0552

E-mail: JEANKO@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfaktura, rejseafregning, betaling af udenlandske faktura og support ift. øvrige leverandørhenvendelser

Assistent

Carolina Rasmussen.jpgCarolina M. E Rasmussen

Tlf. 7845 0577

E-mail: carorsm@rm.dk

 

 

Kontorassistent

Daniel Rosenkilde.jpgDaniel Kold Rosenkilde

Tlf. 7845 0563

E-mail: DANIRE@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfaktura, rejseafregning, betaling af udenlandske faktura, refusion af personlige udlæg til ansatte og support ift. øvrige leverandørhenvendelser

Specialistområdet

Specialist

Kamilla Jensen.jpgKamilla Rytter Jensen

Tlf. 78 45 05 71

E-mail: karyje@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Vedligeholdelse af hospitalets kontoplan, afstemning af importmoms,
behandling af tabt arbejdsfortjeneste til donor, registrering af aktiver,

Kontering af leverandør fakturaer, behandling af rejseafregning, og andre ad hoc opgaver.

Specialist

Kate Wiese.jpgKate Tougaard Rind Wiese

Tlf. 7845 0565

E-mail: katewies@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Faglig koordinator for teamet og faglig ansvarlig for opgaverne der løses i teamet.

Kvartalsregninger, afregning af hjemmedialyse, bestilling af Eurocard, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt

Specialist

Kathrine Rasmussen.jpgKathrine Rasmussen

Tlf. 7845 0553

E-mail: kahrsm@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Se teamets opgavebeskrivelse under generelt om Regnskab.

ITDK'er

Bestiller i RM indkøb 

Kontorelever

Besima Bukva.jpgBesima Bukva, besbuk@rm.dk