Leder af Forskningsstøtteenheden

Christina Dahl

Tlf.: 9352 2275

E-mail: chridahl@au.dk

 

Bibliotekar

Pernille Hamburger Grøngaard

Tlf.: +45 3058 7940

E-mail: phg@au.dk

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Bibliometriske analyser på individ og gruppeniveau
 • Kontaktperson til fondsdatabasen Research Professional, herunder brugeroprettelse og hjælp til anvendelse af databasen
 • Hjælp til opsætning af profiler i ORCID samt overførsel af publikationsdatadata fra andre databaser

EU specialkonsulent

Emilia Alegria 

Tlf.: +45 2326 6179

E-mail: esa@au.dk

 

 

Primære arbejdsopgaver:

Økonomisk projektadministration, herunder

 • Rådgivning om EU-regler på bevillinger, både at award og post award
 • Økonomisk afrapportering, dvs. udarbejdelse og godkendelse af alle finansielle rapporter til EU/European Commission) fra AUH

Ovenstående foregår i samarbejde med Regnskabsenheden (FAS-team) på Aarhus Universitetshospital.

Forskningsrådgiver, specialkonsulent 

Anne Birgitte Lindgren

Tlf.: +45 3058 7939

E-mail: abli@au.dk

 

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
 • Ansøgningen – struktur, sprog, kvalitetssikring
 • Hjælp til finansieringsstrategier
 • Ny viden gennem workshops, kurser, foredrag om nationale og europæiske bevillingsmuligheder

Partner for:

 • Institut for Ordontologi
 • Institut for Klinisk medicin

Forskningsrådgiver, specialkonsulent 

Birgit Christensen

Forskningsrådgiver, specialkonsulent 

Tlf.: +45 3058 7166

E-mail: bc@au.dk

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
 • Ansøgningen – struktur, sprog, kvalitetssikring
 • Hjælp til finansieringsstrategier
 • Ny viden gennem workshops, kurser, foredrag om nationale og europæiske bevillingsmuligheder

Partner for: 

 • Institut for Klinisk medicin

 

Forskningsrådgiver, specialkonsulent 

Inge Andresen 

Tlf.: +45 30587239

E-mail: ina@au.dk

 

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
 • Ansøgningen – struktur, sprog, kvalitetssikring
 • Hjælp til finansieringsstrategier
 • Ny viden gennem workshops, kurser, foredrag om nationale og europæiske bevillingsmuligheder

Partner for:

 • Institut for Biomedicin
 • Institut for Retsmedicin

Forskningsrådgiver

Ulrik Korff

Tlf.: +45 9350 8883

E-mail: uk@au.dk

 

 

Primære arbejdsopgaver:

Rådgivning om ekstern finansiering af forskningsprojekter, herunder

 • Fundingstrategi
 • Kvalificering af forskningsbevillingsansøgninger
 • Workshops og kurser om bevillingsmuligheder og ansøgningsskrivning

Ansvarlig for samarbejdet med Regionshopitalerne, Psykiatrien, Præhospitalet og DEFACTUM

Sekretær

Else Bjerggaard Kristensen

Tlf.: +45 3058 8133

E-mail: elb@au.dk

 

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Fakturakontrol og varemodtagelse i ØS for FSE
 • Fakturering af Regionshospitaler
 • Fraværsregistrering i SD
 • Brugeroprettelser og forlængelser i BSK
 • Indkøb
 • Andre sekretæropgaver