Klinisk lærestolsprofessor, overlæge, dr.med. Christian Vestergaard
Email: chrivest@rm.dk

Telefon: 2130 7782 (sekretær Charlotte Arndt)

Under ledelse konstitueret forskningsleder, overlæge Christian Vestergaard og professor Claus Johansen drives et forskningscenter, som beskæftiger sig med biologiske og epidemiologiske undersøgelser af psoriasis, atopisk dermatit og hudcancer. Det drejer sig om undersøgelser af hudbiopsier, cellekulturer og sygdomsmodeller i mus.

Hovedinteressen er den cellulære og molekylære signaltransduktion gennem cytokiner og transskriptionsfaktorer.

Forskningscentret er selvfinansierende gennem tilskud fra offentlige og private fonde.

Der er ansat 16 personer omfattende professor, afdelingslæge, seniorforskere, PhD studerende, scolarstipendiater og bioteknikere.

Gennem forskningscentrets undersøgelser er der opnået større viden om sygdomsmekanismer, hvilket har dannet grundlag for udvikling af nye behandlinger.

Forskningen forgår i samarbejde med andre universitetsafdelinger samt den farmaceutiske industri.