Et sundt arbejdsmiljø

Vi tilstræber dialogbaseret ledelse og prioriterer medarbejderindflydelse højt. Vores dør er åben, og vi er altid parate til at diskutere faglig og personlig udvikling med den enkelte medarbejder. Vi har desuden en række mere formelle fora, hvor alle kan komme til orde, f.eks. det lokale Medudvalg, miljøteam (vores sikkerhedsudvalg) samt jævnlige personalemøder. 

Vi praktiserer så vidt muligt en proaktiv tankegang, hvor vi ser muligheder fremfor begrænsninger. Vi giver plads til udvikling og kreativitet, og vi støtter initiativer fra medarbejderne, som får rum til og ansvaret for at omsætte idé til praksis.

Vi forsøger at være en tydelig ledelse, hvor medarbejderne kender vores værdier og prioriteringer.

Vi lægger vægt på, at medarbejderne har det godt sammen, og vi har gode sociale traditioner som f.eks. vores to faste arrangementer: julefrokost i december og temadag i maj.