Service, pleje og behandling - Infektionssygdomme

Med et sundt arbejdsmiljø og et veluddannet personale sikrer vi en høj standard for service, pleje og behandling inden for de fysiske og økonomiske rammer, der er til rådighed.

Vi har en tværfaglig tilgang til behandlingen og mulighed for at inddrage forskellige relevante faggrupper.

Vi tilstræber gode og sammenhængende patientforløb, hvor patienterne har faste kontakter til et mindre antal læger og sygeplejersker på afdelingen. Når patienters forløb indebærer undersøgelser og indlæggelser uden for afdelingen, foregår koordineringen i samarbejde med vores kompetente lægesekretærer.