Forklaring til tabeller og grafik

Tabellerne og diagrammerne illustrerer, hvor mange fund, der er gjort hvert år fra 1973 til seneste opgørelsesår af individer, som har et ekstra, det vil sige tre i stedet for de normale to, af kromosom nummer 13, 18 eller 21. Fundene kan ske ved prænatal undersøgelse af et foster under graviditet, hvor dette ekstra kromosom konstateres, eller også, når barnet er født eller er blevet voksen, konstateres et ekstra kromosom ved en postnatal undersøgelse.

Tabellerne viser i kolonne 1 hvor mange levendefødte der er i Danmark i alt. Kolonne 2 viser antal prænatale fund af den pågældende trisomi opgjort i det år fundet er gjort. De resterende kolonner i tabellen , kolonne 3-7 viser, hvor mange levendefødte opgjort pr. fødselsår, heraf hvor mange der er post- og prænatalt diagnosticeret. I kolonne 6 opgøres hvor mange levendefødte, der både er diagnosticeret før og efter fødsel. Den sidste kolonne viser en beregning af antallet af levendefødte med den pågældende trisomi sat i forhold til alle levendefødte opgjort som antal pr. 10.000 levendefødte.

Pataus syndrom (+13)

Antal med Pataus syndrom i DCCR 1973 - 2022

(Grønland og Færøerne ikke medregnet)

Tabel: Pataus

Diagrqam: Pataus

Edwards syndrom (+18)

Antal med Edwards syndrom i DCCR 1973 - 2022

(Grønland og Færøerne ikke medregnet)

Tabel: Edward syndrom

Diagram: Edwards syndrom

Downs syndrom (+21)

Antal med Downs syndrom i DCCR 1973 - 2022

(Grønland og Færøerne ikke medregnet)

Tabel: Downs syndrom

Diagram: Downs_syndrom