Generelt om uddannelse

Klinisk Genetisk Afdeling har en stor undervisningsforpligtigelse overfor læger og andet sundhedspersonale og deltager aktivt i dette.

Lægestuderende undervises indenfor fagområdet, og til afdelingen er der for øjeblikket tilknyttet tre kliniske lektorater ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet inden for lægestudiet. 

Den lægelige videreuddannelse omfatter læger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i klinisk genetik. Derudover deltager afdelingen i anden postgraduat undervisning og efteruddannelse. Der er ansat 1 uddannelsesansvarlig overlæge.

Ambulatoriesygeplejerske

Ambulatoriesygeplejersker bliver uddannet i afdelingen, dels ved at følge med en erfaren rådgiver, og dels ved at følge relevante kurser og kongresser i ind- og udland.

Når ambulatoriesygeplejersker tager genetisk vejleder -uddannelsen i diplomregi, overgår de til at være genetiske vejledere.

Diplomuddannelsen kan påbegyndes af personer med en relevant bacheloruddannelse (f.eks. sygeplejerske, jordemoder, bioanalytiker). Der er også mulighed for at starte på baggrund af en anden sundhedsfaglig uddannelse efter meritvurdering. Det er desuden en forudsætning at man har arbejde/tilknytning til en afdeling der arbejder med klinisk genetik, idet uddannelsen forudsætter at man kan relatere til egen praksis.

Bioanalytiker

Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er registreret og godkendt som uddannelsessted til bioanalytikeruddannelsen, og afdelingen modtager studerende på semester 7 - et klinisk ophold på 6 uger. Bioanalytikerstuderende modtages fra VIA University College Aarhus og uddannelsen er opdelt i 7 semestre. Se generel information om bioanalytikeruddannelsen samt beskrivelse af de enkelte moduler her.

Læs mere om uddannelsen her: 
http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/bioanalytiker

Under det kliniske ophold tilbydes den studerende indsigt i det daglige arbejde i laboratoriet og der er mulighed for selv at deltage i det praktiske laboratoriearbejde under kyndig vejledning af en uddannet og erfaren bioanalytiker.

Vejledning og undervisning af studerende foregår i et tæt samarbejde mellem den uddannelsesansvarlige bioanalytiker fra Mikrobiologisk Afdeling, den kliniske vejleder i afdelingen og det øvrige personale i afdelingen. 

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Kontaktperson:

Afdelingsbioanalytiker Jane Pedersen.

Genetisk vejleder


Tidligere er genetiske vejledere blevet uddannet i afdelingen, dels ved at følge med en erfaren rådgiver, og dels ved at følge relevante kurser og kongresser i ind- og udland.

Den danske arbejdsgruppe ” Udvalg til beskrivelse af genetisk vejleder uddannelse”, nedsat af Dansk Selskab for Medicinsk Genetik i 2010, har til opgave er at fastlægge uddannelsen af genetiske vejledere.

Siden 2011 har danske genetiske vejledere været i gang med at tage uddannelsen i diplomregi. Der har været afviklet tre moduler. Der arbejdes på at etablere næste modul. Det er desuden muligt at eksisterende moduler i diplomregi kan indgå i genetisk vejleder uddannelsen. Alle afdelingens genetiske vejledere vil forventes at tage uddannelsen.

Diplomuddannelsen kan påbegyndes af personer med en relevant bacheloruddannelse (f.eks. sygeplejerske, jordemoder, bioanalytiker). Der er også mulighed for at starte på baggrund af en anden sundhedsfaglig uddannelse efter meritvurdering. Det er desuden en forudsætning at man har arbejde/tilknytning til en afdeling der arbejder med klinisk genetik, idet uddannelsen forudsætter at man kan relatere til egen praksis.

Klinisk laboratoriegenetiker

Klinisk laboratoriegenetiker er en specialistuddannelse under Dansk Selskab for Medicinsk Genetik.

Ved Klinisk Genetisk Afdeling, AUH, har vi i øjeblikket 2 uddannede laboratoriegenetikere og flere, som er under uddannelse.

For mere information om uddannelsen, se Dansk Selskab for Medicinsk Genetik - DSMG:

http://dsmg.dk/klinisk-laboratoriegenetiker

Kontakt til uddannelsesansvarlig laboratoriegenetiker, cand.scient, Ph.D. Rikke Christensen, rikkchis@rm.dk.

Lægesekretær

Information on lægesekretærelev-uddannelsen i KGA er under revision.

Yngre læge

Samlet uddannelsesvarighed i klinisk genetik - 5 år.
Uddannelsen omfatter 1 års introduktionsstilling, og denne starter med 6 ugers introduktionsprogram. En hoveduddannelsesstilling består af 18 mdr. på klinisk genetisk stamafdeling, 6 mdr. sideuddannelse, 12 mdr. på anden klinisk genetisk afdeling og afsluttende 12 mdr. på stamafdeling. Sideuddannelsen er oftest pædiatri, men kan være gynækologi, onkologi, neurologi og mange andre.

Afdelingen har årligt 2 introduktionsstillinger og 1 hoveduddannelsesstilling.

Afdelingen prioriterer uddannelse af speciallæger meget højt, og der er løbende teoretisk undervisning. Der arbejdes for øjeblikket med at indføre struktureret kompetencevurdering, og alle gennemfører 360 graders evaluering under ansættelsen.

Uddannelsen til klinisk genetiker er ellers beskrevet under DSMGs hjemmeside.

Uddannelsesansvarlig overlæge er:
Sara Markholt
Tlf.nr.: 7845 5520
E-mail: saramark@rm.dk