Patientgrupper

Klinisk Genetisk Afdeling varetager fortolkning af analyseresultater og afgiver svar for følgende patientgrupper:

For alle patientgrupper skal indikationer og kliniske kriterier være opfyldt for at patienterne kan henvises til hel-genom sekventering.

Link til e-Dok om rekvirering af NGC analyser:
10. Instruks. Rekvirering af hel-genom sekventering Nationalt Genom Center (NGC)

Se uddybning af indikationsområderne på NGCs website: Faglige anbefalinger for patientgrupper

NGC WGS Vest rekvisitionsseddel

Genlister

Arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme

Audiogenetik

Føtal medicin

  • Gravid, hvor fosteret har forstørret nakkefold

Neurogenetiske patienter

Nyregenetiske patienter

  • Terminalt og præ-terminalt nyresvigt hos børn og voksne

           Et nyre genpanel dækker alle indikationer hos voksne

          For børn bestilles som en trio-genom analyse

  • Vedvarende, uforklaret albuminuri hos børn og voksne

          Et nyre genpanel dækker alle indikationer hos voksne

          For børn bestilles som en trio-genom analyse

Oftalmologi

Psykiatri børn og unge

Bestilles som en trio-genom analyse.

Se vejledningen her: Psykiatri børn og unge

Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år 

Sjældne sygdomme hos voksne

Svære arvelige hudsygdomme

Revideret 12-03-2024