Der er i Infektionshygiejnisk enhed ansat 8 hygiejnesygeplejersker, som i samarbejde med de kliniske mikrobiologer og ledelsen på det enkelte hospital har til opgave at sikre en målrettet infektionsforebyggende indsats.

Infektionshygiejnisk enhed tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning i forbindelse med infektionshygiejniske problemstillinger på hospitalerne, samt infektionshygiejnisk assistance ved afdelingsspecifikke instrukser.

Kontaktoplysninger på hygiejnesygeplejerskerne

Fælles telefon: 24779167

Fælles mail: auhihe@rm.dk
hverdage 8.00-15.30
fredage 8.00-15.00 

www.ihe.auh.dk

 

Charlotte Buch Jensen
E-mail: chajense@rm.dk
Tlf.: 2151 3257

 

Lene Munck
E-mail: lene.munck@rm.dk
Tlf.: 2151 2671

Liselotte Bøgelund
E-mail: liseboeg@rm.dk
Tlf.: 2151 3861

 

Tine Bentzen
E-mail: tinebent@rm.dk
Tlf.: 2151 4406
Marie Louise Ladefoged
E-mail: marilade@rm.dk
Tlf.: 2151 3876

Rikke Handlos Olesen
E-mail: rikkeole@rm.dk
Tlf.: 2151 4937

 

Hanne Hvingelby 
E-mail: hanhvi@rm.dk
Tlf.: 2940 0483

 

 

Hygiejnesygeplejerskerne er tilknyttet de forskellige afdelinger som skitseret herunder: