Uddannelse af bioanalytikere

Klinisk Mikrobiologi modtager årligt ca. 50 bioanalytikerstuderende i klinisk undervisning fra VIA University College, Aarhus.

Bioanalytikeruddannelsen er opdelt i 7 semestre, hvoraf KMA modtager studerende på semester 1, 2, 3, 5 og 7. Se generel information om bioanalytikeruddannelsen samt beskrivelse af de enkelte moduler her.

Hvert semester har et særligt fokus og en række læringsmål, som er beskrevet i studieordningen (se ovenstående link). Den kliniske undervisning er tilrettelagt således, at der er fokus på forskellige prøvekategorier på de enkelte semestre. Prøvekategorien er udvalgt med henblik på at opfylde læringsmålene for det enkelte semester.

Den kliniske undervisning veksler mellem praktisk arbejde i laboratoriet, øvelser, teoretisk undervisning og selvstudie. Bioanalytikerunderviserne varetager den teoretiske del af undervisningen. På enkelte semestre inddrages desuden læger og molekylærbiologer. Den praktiske del varetages fortrinsvis af kliniske vejledere og bioanalytikerundervisere, men øvrige bioanalytikere deltager også heri.

Den kliniske undervisning er af 6-16 ugers varighed pr. semester, og afsluttes med en eksamen, som enten kan være af praktisk eller skriftlig karakter.

Bioanalytikeruddannelsen afsluttes med et professionsbachelorprojekt. Klinisk Mikrobiologi udbyder to professionsbachelorprojekter årligt, ét om foråret og ét om efteråret. Projektet planlægges, afgrænses og udføres under vejledning af en bioanalytikerunderviser.