Fra 1. januar 2016 er Klinisk Mikrobiologi, AUH, fusioneret med Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest. Vi betjener alle hospitaler og praksislæger i Region Midtjylland og undersøger 600.000 prøver pr. år, heraf ca. 83.000 bloddyrkningssæt.

Prøvetagningsvejledninger

Her kan du se hvilke undersøgelser vi udfører på afdelingen. Du kan blandt andet læse om hvilke prøvematerialer der skal indsendes til de diverse undersøgelser og i hvilke prøveglas , samt informationer om prøvetagningsglas, opbevaring, prøvens holdbarhed, svartid og om hvordan svarene skal tolkes.  

Mikrobiologisk rådgivning

Klinisk Mikrobiologi varetager det mikrobiologiske døgnberedskab for Region Midtjylland. Afdelingen yder lægelig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsesresultater, diagnostik og behandling af infektioner.

Du kan se vores:

Initial antibiotikabehandling

For at sikre korrekt og hensigtsmæssigt initial antibiotikabehandling af samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter med meningitis, endocarditis, akut KOL, pneumoni, sepsis, cystitis m.fl. har vi i samarbejde med infektionsmedicinerne på AUH udarbejdet: