Klinisk Forsknings Enhed (KFE) har siden 1994 stået for at opstarte og koordinere hovedparten af de kliniske forsøg, som gennemføres i samarbejde med Kræftafdelingens investigatorer, kliniske personale, hjælpeafdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Kræftafdelingen har løbende omkring 130 kræftforsøg i gang, hvoraf ca. 40 er åbne for inklusion af patienter.

Alle projekter skal overholde lovgivningen og kvalitetskrav, herunder ”Good Clinical Practice” (GCP). Vi medvirker desuden til at sikre de deltagende patienter en fyldestgørende information om det aktuelle behandlingsforsøg.

Alle undersøgelser, der ønskes iværksat, vurderes i afdelingens prioriteringsråd for at sikre både den videnskabelige kvalitet, og at afdelingen har kapacitet til at gennemføre projekterne. KFE varetager også kvalitetssikring af afdelingens standard og eksperimentelle behandlinger og udvikler styringsredskaber og databaser i forhold til de kliniske forskningsprojekter.

Klinisk Forsknings Enhed - KFE
Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indg. C, Plan 1, Krydspkt. C108
8200 Aarhus N
Find os på kort

Telefon 7845 4872 / 4873

Se liste over ansatte

Mere om KFE

Hent en komplet beskrivelse af KFE med detaljeret gennemgang af organisation, arbejdsprocesser mm.

KFE-beskrivelsen (pdf)
Revideret januar 2022.

Oversigt over aktive behandlinger

KFE tilbyder en protokol- og behandlingsoversigt, der opdateres hver måned. Denne indeholder:

 • Aktuelle protokoller
  Aktive forsøgsprotokoller i Kræftafdelingen via KFE, hvori der kan inkluderes patienter. Denne oversigt er inddelt i diagnoseområder.
   
 • Aktive standardbehandlinger
  Behandlinger, der er etableret og godkendt som standardtilbud til patienter i Kræftafdelingen via KFE.
   
 • Aktive behandlinger fra Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling
  Oversigt over behandlinger i Kræftafdelingen via KFE, hvori der kan inkluderes patienter efter indstilling fra second opinion-panelet.

Den aktuelle oversigt kan downloades her (se dato i filen) i pdf-format.

 

GCP

GCP er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for undersøgelser, hvor mennesker deltager. GCP omfatter design, udførelse, dataindsamling og afrapportering af kliniske lægemiddelundersøgelser. Formålet med denne kvalitetsstandard er at give befolkningen sikkerhed for, at forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende beskyttes som beskrevet i Helsinki-deklarationen, samt at data fra kliniske undersøgelser er troværdige.

I Kræftafdelingen er mange behandlinger en del af et klinisk forsøg, og alle kliniske forsøg skal opfylde reglerne for GCP. Det betyder, at den enkelte medarbejder i de onkologiske afdelinger ikke vil kunne undgå at blive konfronteret med forskellige aspekter og problematikker knyttet hertil.

KFE afholder derfor kurser om kliniske forsøg og GCP. Desuden kan sundhedspersonale få viden om GCP via et e-learning-kursus, som "GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler" stiller til rådighed.

Se GCP-kursus ved KFE

Tilmelding til GCP-kursus

E-learning

Videnskabeligt årsmøde


KFE afholder hvert andet år et videnskabeligt møde. Mødet afholdes som et endagsmøde en lørdag omkring 1. marts.

Det videnskabelige årsmøde omhandler dels specifikke forskningsområder og dels mere generelle forskningsrelaterede emner med deltagelse af læger, fysikere og videnskabelige medarbejdere samt repræsentanter fra øvrige personalegrupper ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Derudover inviteres repræsentanter fra samarbejdende onkologiske afdelinger i Vejle, Herning, Odense og Aalborg.

Alle udgifter i forbindelse med det videnskabelige årsmøde afholdes af KFE.

Tidligere års emner

2022
 • Billeddiagnostik og monitorering ved kræftbehandling
 • Biomarkører – fra forskning til behandling
2018
 • De gode viljer er til stede ...
  Rammer og vilkår for klinisk kræftforskning på AUH og i Danmark anno 2018
 • Immunterapi
2016
 • Prioritering eller kaos?
 • Hallmarks of cancer: The next generation
2014
 • Ældre og cancer
 • Cancerbehandling om 10 år
2013
 • Nye behandlinger på vej
 • Partikelterapi
2011
 • Hvad vil forme vores hverdag det kommende år? - seneste nyt fra diagnoseområderne
 • Vilkår for klinisk forskning i Danmark nu og i fremtiden
2010 
 • Hvad vil forme vores hverdag det kommende år? - seneste nyt fra diagnoseområderne
 • Nye kræftlægemidler - tid til refleksion?
2009
 • Hvad vil forme vores hverdag det kommende år? - seneste nyt fra diagnoseområderne
 • Det sidste håb - kræftbehandling i udlandet?
2008
 • Hvad vil forme vores hverdag det kommende år? - seneste nyt fra diagnoseområderne
 • Religiøsitet blandt patienter og behandlere 
2007
 • Hvad vil forme vores hverdag de kommende år?
  • Den medicinske udvikling
  • Den stråleterapeutiske udvikling
 • Etiske dilemmaer i nutidens kræftbehandling
2006
 • Etablering af Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling
 • Palliative Enhed
 • Prostatacancer
2005
 • Øvre gastrointestinale tumorer
 • Biologisk målrettet medicinsk kræftbehandling
 • Tro, håb og helbredelse
2004
 • 10 års jubilæum
 • Hovedemne: KFE og Onkologisk Afdeling D gennem 10 år med gennemgang af:
 • Sarkomer
 • Maligne melanomer
 • Mammacancer
 • Hypoksi og strålebehandling
 • Gastrointestinal cancer
 • Hoved/halscancer
 • Blærecancer
 • Psyko-onkologi
 • Nyrecancer
 • Prostatacancer
 • CNS-tumorer
 • Gynækologisk cancer
 • Stråleinduceret morbiditet
 • Palliativ Enhed
 • Lungecancer
 • Testiscancer
 • Stereotaktisk strålebehandling
2003
 • Nye behandlingsindikationer ved tumorer i gastrointestinal-kanalen
 • Kost og kræft
 • Klinisk anvendt molekylær onkologi
2002
 • Lungecancer - hvorledes forbedres indsatsen?
 • Mænd og kræft
 • Rehabilitering
2001
 • Stereotaktisk strålebehandling - foreløbige resultater og perspektiver
 • Oplevelser og holdninger ved læge-patientsamtalen/videnskabelige forsøg
 • Ovariecancer


Lørdag den 26. marts 2022 kl. 9.00

Radisson BLU Scandinavia Hotel

Vi håber, at flest muligt vil deltage i mødet.

Obs! Meld afbud, hvis du er tilmeldt og alligevel bliver forhindret.

Tilmeldingsfrist: 10. marts 2022

Tilmelding