Ledelse

kirsten lambæk dec22 80x115.jpg

Kirsten Lambæk - Ledende projektsygeplejerske 
Tlf. 7845 4870
E-mail: kirlam@rm.dk

Overordnet ansvarlig for daglig ledelse af KFE og Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling

mads agerbæk jun20 80x120.jpg

Mads Agerbæk - KFE-ansvarlig overlæge
Tlf. 4046 5264
E-mail: mads.agerbaek@auh.rm.dk

Lægefaglig sparring til ledende projektsygeplejerske og bindeled til klinikken

 

AC-fuldmægtig

Stine Helbo Buus - AC-fuldmægtig
Tlf. 7845 4871
E-mail: stilue@rm.dk

Ansvarlig for bl.a. kontraktforhandling

Projektsygeplejersker

Anne Helland Christiansen - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7228
E-mail: anheol@rm.dk

Blærehalskirtel- og blærekræft

Annette Nygaard - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7192
E-mail: annena@rm.dk

Nyrekræft

Fie Kristensen Bech - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7196
E-mail: fie.bech@rm.dk

Lunge- og lungehindekræft, ekstrapulmonalt småcellet karcinom

Helle L. Kruse - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7199
E-mail: helle.kruse@aarhus.rm.dk

Sarkom, GIST, brystkræft

Janne Pedersen - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7201
E-mail: japede@rm.dk

Hjernekræft og gynækologisk kræft

line møller sparvath okt17 80x120.jpg

Line Møller Sparvath - Projektsygeplejerske
Tlf. 2157 2026
E-mail: linspa@rm.dk

Modermærke-, lungekræft, ukendt primærtumor og personlig medicin (OPRA)

Lise Munch H. - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7211
E-mail: lishei@rm.dk

Blærehalskirtel- og blærekræft

Lone Dall - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7216
E-mail: lone.dall@auh.rm.dk

Diagnoser fra alle teams

Lotte Holm Thomsen - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7205
E-mail: loteholm@rm.dk

*Barsel fra april 2022*

lærke fensbæk okt21 80x120.jpg

Lærke Fensbæk - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7204
E-mail: laerjo@rm.dk

Spiserørs-, mavesæk-, bugspytkirtel- og leverkræft, tyk- og endetarmskræft

Mai-Britt B. Ellegaard - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7207
E-mail: maiell@rm.dk

Spiserørs-, mavesæk-, bugspytkirtel- og leverkræft, neuroendokrin tumor, tyktarms-, endetarms- og brystkræft

Maria Frederiksen - Projektsygeplejerske
Tlf. 9243 9101
E-mail: marfrr@rm.dk

Spiserørs-, mavesæk-, bugspytkirtel- og leverkræft, tyk- og endetarmskræft, sarkom, brystkræft

Marianne Holme Hansen - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7223
E-mail: mahans@rm.dk

Spiserørs-, mavesæk-, bugspytkirtel- og leverkræft, neuroendokrin tumor, tyk- og endetarmskræft

mona kjær feb22 80x120.jpg

Mona Kjær - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7226
E-mail: mongry@rm.dk

Modermærke-, lungekræft, ukendt primærtumor og personlig medicin (OPRA)

Pernille Oline Vind - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7218
E-mail: pencri@rm.dk

*Barsel til februar 2023*

Stephanie Sandholt - Projektsygeplejerske
Tlf. 9116 7222
E-mail: stsand@rm.dk

Bryst-, hoved-hals- og hudkræft

Forskningssekretærer

Hanne Rask Hovmand - Forskningssekretær
Tlf. 7845 4873
E-mail: hanne.rask@rm.dk

Bl.a. økonomi, inter- og intranet, dokumentstyring, indkøb

Kirsten Rolighed - Forskningssekretær
Tlf. 7845 4872
E-mail: kirrol@rm.dk

Bl.a. økonomi, inter- og intranet, dokumentstyring, indkøb

Datamanager

Anders Helle Malling - Datamanager
Tlf. 7845 4874
E-mail: andmal@rm.dk

Udvikling af databaser og adm. arbejdsgange, intern IT