Videnskabeligt Årsmøde

KFE afholder hvert andet år et videnskabeligt møde. Mødet afholdes som et endagsmøde en lørdag omkring 1. marts.

Det videnskabelige årsmøde omhandler dels specifikke forskningsområder og dels mere generelle forskningsrelaterede emner med deltagelse af læger, fysikere og videnskabelige medarbejdere samt repræsentanter fra øvrige personalegrupper ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Derudover inviteres repræsentanter fra samarbejdende onkologiske afdelinger i Vejle, Herning, Odense og Aalborg.

Alle udgifter i forbindelse med det videnskabelige årsmøde afholdes af KFE.