Kontakt Afdelingsledelsen

Cheflæge

Jannie Dalby Salvig

E-mail: jannsalv@rm.dk

Telefon: 2461 3389

Chefjordemoder

Jeanette Ziska

E-mail: jeanzisk@rm.dk

Telefon: 2159 1826

 

Lærestolsprofessor

Ole Mogensen

E-mail: olemog@rm.dk

Telefon 3071 4562

Kontakt Sekretariatet

Telefon

3071 4579