Om afdelingen

Led- og Bindevævssygdomme er en højt specialiseret afdeling, der varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og genoptræning, uddannelse og forskning inden for bevægeapparatets medicinske sygdomme. Afdelingen modtager patienter fra Aarhus Universitetshospitals optageområde og fra Region Midt og resten af Jylland.

Afdelingen har et sengeafsnit og en klinik.

Henvisning

HENVISNING AF PATIENTER TIL REUMATOLOGISK AFDELING U.pdf

Kliniske Funktioner

Hovedfunktion

Fra Aarhus Universitetshospitals optageområde modtages patienter med alle typer reumatologiske sygdomme, hvor undersøgelse og behandling ikke har kunnet foregå hos de praktiserende speciallæger i reumatologi, eller der er fundet indikation for direkte henvisning.

Patienter med inflammatoriske rygsygdomme modtages, men ikke degenerative rygsygdomme der varetages i Medicinsk Rygklinik, HEM.

Højt specialiseret funktion

Højt specialiseret funktion varetages i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.

Den højt specialiserede funktion omfatter undersøgelse og behandling på højt niveau for:

 • Inflammatoriske ledsygdomme med kompliceret behandling og/eller komplikationer
  Autoimmunsygdomme/bindevævssygdomme med kompliceret diagnostik, behandling og/eller sjældne komplikationer herunder specielt systemisk lupus erythematosus, polymyositis, dermatomyositis, mixed connective tissue disease og bindevævssygdomme med svære koagulationsforstyrrelser

 • Vaskulitsygdomme i aktive stadier med svære systemiske manifestationer, herunder Wegener’s granulomatose, periarteritis nodosa, Churg-Strauss’ syndrom, Behcet’s sygdom og Takayasus sygdom

 • Systemisk sklerodermi

 • Gravide med reumatologiske sygdomme med særlig risiko for uhensigtsmæssigt forløb

 • Antifosfolipidsyndrom

 • Sjældne genetiske bindevævssygdomme, herunder Ehlers-Danlos’ og Marfan’s syndrom

Visitation

Visitation foretages løbende og efter retningslinjer udarbejdet i det regionale specialeråd.

Organisation og rundtur i afdelingen

Reumatologiske lidelser er hyppige og ofte kroniske. Mange patienter følges i Led- og Bindevævssygdomme gennem måneder til år.

En væsentlig del af de reumatologiske funktioner kan planlægges og udføres ambulant. Er der behov for indlæggelse foregår diagnostik og behandling i samarbejde mellem afdeling, sengeafdelingnog klinik.

Opgaver vedrørende idrætsmedicinske problemstillinger varetages i

Samarbejdspartnere

Almen praksis

Til afdelingen er tilknyttet praksiskonsulent, der formidler samarbejde mellem praksis og afdelingen.

Praktiserende speciallæger

Speciallæger fra Region Midt mødes jævnligt i det reumatologiske specialeråd, hvor der bl.a. aftales fælles retningslinjer.

Sano, Aarhus

Der er etableret samarbejde mellem Sano, Aarhus og Led- og Bindevævssygdomme ved ansættelse af overlæge med funktion begge steder.

Reumatologiske afdelinger i Region Nord

Afdelingen har etableret en møderække for speciallæger i reumatologi, læger i uddannelse til reumatologi, og andre speciallæger med tilknytning til specialet. Møderne har karakter af postgraduat uddannelse.

Samarbejde med afdelinger på Aarhus Universitetshospital

Der afholdes regelmæssige MDT-konferencer med samarbejdspartnere omfattende:

 • Vaskulit- og bindevævssygdomme
 • Myositis
 • Kompliceret sarkoidose
 • Systemisk sklerodermi
 • Nationale Center for Autoimmune sygdomme (Psoriasis og Inflammatoriske tarmsygdomme)
 • Billeddiagnostisk Afdeling