Lungemedicinsk Forskning gennemfører kliniske undersøgelser inden for lungemedicin og allergologi. Afdelingen samarbejder med andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, specielt Farmakologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling og andre universitetsafdelinger i ind- og udland. Der er også samarbejde med Aarhus Universitet bl.a. Institut for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicin.

Afdelingen har en lang tradition for vurdering af medikamentelle behandlinger af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom. Således er de behandlingsprincipper, der i dag anbefales for astma, grundigt dokumenteret i Lungemedicinsk forskningsafdeling. Der gennemføres fortsat undersøgelser for at forbedre de eksisterende medicineringer og finde behandlinger, der er mere effektive og har færre bivirkninger.

Business Case og Forskning