Om Lungesygdomme

Lungesygdomme er en specialafdeling, der varetager diagnostik, behandling og pleje af patienter med lungesygdomme og allergiske lidelser. Afdelingen er desuden vestdansk center for udredning og efterbehandling af lungetransplantationspatienter. Afdelingen varetager højt specialiseret funktion inden for disse områder og modtager patienter fra andre regioner.

Afdelingen modtager patienter fra lokalområdet med almene lungemedicinske og allergiske lidelser (hovedfunktion). Det drejer sig om patienter med nedsat lungefunktion forårsaget af sygdomme i luftvejene eller i lungevævet og om patienter mistænkt for lungekræft. Lungesygdomme har regionsfunktion for udredning af patienter mistænkt for lungekræft og regionens Lungecancersekretariat er således placeret i Lungesygdommes Cancerambulatorium.

Specialeområder

Afdelingen varetager behandling og kontrol af lungetuberkulose i Region Midtjylland og samarbejder med relevante specialeafdelinger om tuberkulose uden for lungerne. Afdelingen varetager også undersøgelse af personer med kontakt til patienter med tuberkulose, dvs. miljøundersøgelser.

På allergiområdet varetager afdelingen hovedfunktion, såvel som højt specialiseret funktion inden for udredning og behandling af patienter med høfeber, astma, insektgiftallergi, medikamentel allergi, erhvervsallergi og fødevareallergi.

Afdelingen har højt specialiseret funktion indenfor sjældne, alvorlige lungesygdomme inkl. interstitielle lungesygdomme og sarkoidose.

Afdelingen har et respirationsfysiologisk laboratorium, hvor der blandt andet forestages CLE-test (Continuous Laryngoscopy Exercise) og ergospirometri.

Forskningsenhed

Lungesygdommes Forskningsafdeling har en lang og omfattende forskningstradition inden for astma, allergi og kronisk obstruktiv lungesygdom. Afdelingen udfører desuden grundforskningsopgaver inden for hele spektret af inflammatoriske lungelidelser.

Medicinsk vagtfunktion

Lungesygdomme indgår i den fælles akutte medicinske vagtfunktion og modtager patienter med lungemedicinske sygdomme fra Aarhus Universitetshospitals optageområde.

Organisation

Lungesygdomme fungerer som en samlet enhed med fælles overordnet ledelse. Afdelingen er opdelt i syv selvstændigt fungerende enheder, som hver især består af et tværfagligt team af læger, plejepersonale, lægesekretærer m.fl., der arbejder tæt sammen om fælles patienter.

Formålet med at arbejde i teams er, at alle faggruppers kompetencer kan inddrages i patientforløbet. For patienterne betyder det, at de kommer i kontakt med så få personer som muligt. Det betyder også, at personalet oplever en større grad af kontinuitet og sammenhæng i arbejdet.

Kontakt afdelingen

Se vores kontaktoplysninger