Fagområder inden for øvre kirurgiske gastroenterologi

Mave- og Tarmkirurgi, lands-/landsdelsfunktion inden for den øvre kirurgiske gastroenterologi.

Funktionerne omfatter to fagområder, dels det hepatopankreatikobiliære område, dels esophagus-/ventrikelområdet.

Det hepatopankreatikobiliære område

Det hepatopankreatikobiliære område omfatter udredning og behandling af:

 • Primære og sekundære levertumorer (almindelige og eksotiske levercyster, hæmangiomer)
 • Levertraumer
 • Galdeblærecancer samt cancer i dybe galdegange (Klatskin-tumorer)
 • Choledochuscyster
 • Rekonstruktiv kirurgi på galdeveje (ex i forbindelse med/efter skader på dybe galdegange)
 • Pancreascancer (inkl. papil- og duodenalcancer)
 • Operation for kronisk pankreatit
 • Splenektomi indiceret ved hæmatologiske lidelser

Esophagus- og ventrikelkirurgi

Fagområdet esophagus- og ventrikelkirurgi omfatter udredning og behandling af:

 • Karcinomer i esophagus (inkl. høje karcinomer) og ventrikel
 • GIST-tumorer
 • Refluksoperationer (inkl. operationer for akalasi)
 • Ulcuskirurgi (få og sjældne tilfælde)

Herudover er afdelingen vestdansk center for avanceret gastrointestinal endoskopi og foretager således avanceret terapeutisk endoskopi af esophagus, ventrikel, pancreas og galdeveje.

Funktionsundersøgelse af den øvre del af mave-tarmkanalen

Afdelingen har en motilitetsklinik, som har lands/landselsfunktion og modtager patienter til funktionsundersøgelser af den øvre del af mave-tarmkanalen. Indikationer for undersøgelserne er overvejende gastroesofagal reflukssygdom øvre (ovo-faryngeal) og nedre (esophageal) dysfagi, velofaryngeal insufficiens og ventrikelretention. 

Fagområder inden for kolorektal- og binyrekirurgi 

Mave- og Tarmkirurgi, lands-/landsdelsfunktion inden for kolorektal- og binyrekirurgi

Kolorektalkirurgien omfatter operationer for: 

 • Kolorektal cancer, herunder TEM-kirurgi
 • Sarkomer intra-/retroperitonealt
 • Kirurgi for avanceret/recidiv cancer
 • Analcancer
 • Peritoneale sygdomme (pseudomyksom, karcinose, intraperitoneal kemoterapi)
 • Inflammatorisk tarmsygdom (mb. Crohn og colitis ulcerosa), herunder bl.a. J-pouch operationer
 • Lidelser i endetarmen (proktologi), herunder bl.a. analsphincter-rekonstruktion