Centret er et pilotprojekt, der har til formål at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med autoimmune sygdomme, for derigennem at forbedre behandlingen af patienterne og deres livskvalitet.

Centret fokuserer på patienter med mindst to af følgende sygdomme: Psoriasis, HS, morbus Bechterew, colitis ulcerosa og morbus Crohn.

Desuden er der fokus på somatiske og psykiske komorbide tilstande til disse sygdomme.

Der skal være et behov for kontrolforløb og behandling ved mindst to af ovenstående sygdomme.

Disse og andre valg er truffet for at sikre, at centret kan bidrage med ny viden, der kan generaliseres og komme patienter rundt om i hele landet til gavn. 

I den aktuelle fase modtager centret henvisninger fra de tre involverede specialespecifikke afdelinger på AUH samt fra gastroenterologiske og reumatologiske afdelinger i Region Midt og fra speciallæger i reumatologi eller dermatologi i Region Midt.

Der kan henvises hvis diagnose og sværhedsgradskriterierne i øvrigt er opfyldte.

Kontakt

Telefon og mail

Telefon

2388 2479

Telefontid 

Mandag-onsdag kl. 08.00-10.00, torsdag kl. 08.00-15.00.

Fredag er telefonen lukket. 

Mail

Hvis du har brug for at melde afbud, kan du skrive en mail til os vi via borger.dk:

Skriv en sikker mail (kræver MitID)

Postkassen tjekkes alle hverdage.

Adresse

Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 69

Indgang F, Plan 2, F202

8200 Aarhus N