e-dok

Øjensygdommehar udarbejdet en række række vejledninger for afdelingens personale. Som navnet fortæller, er der tale om vejledninger. Behandlingen justeres i hvert enkelt tilfælde såfremt øjenlægen finder det hensigtsmæssigt.

Vejledninger hentes i afdelingens dokumentsamling i e-dok.

Henvisning af patienter

Patienter kan henvises til Øjensygdomme fra:

 • Skadestuer
 • Vagtlæger 
 • Praktiserende speciallæger
 • Andre hospitalsafdelinger, overvejende fra Aarhus Universitetshospital
 • Andre øjenafdelinger
 • I mindre grad fra alment praktiserende læger

Henvisningsmåde:

 • Akutte patienter meldes gennem omstillingen på Aarhus Universitetshospital (tlf 78 45 00 00) til vagthavende på Øjensygdomme.
 • Elektive henvisninger sendes per brev, per fax, per edifact, telefonisk (særligt diabetisk retinopati og TAO), eller over Øjensygdommes online booking system.

Indholdet af henvisninger:

Akutte henvisninger og elektive henvisninger fra ikke speciallæge i øjensygdomme indeholder følgende:

 • Patientens stamdata (cpr-nummer, navn, adresse, telefonnummer, evt e-mail adresse og kontaktperson).
 • Henvisende læge/afdeling
 • Henvisningsdiagnose og relevante bidiagnoser
 • Kort anamnese og objektive fund
 • Problemformulering
 • Aktuel medicin og eventuelle allergier
 • Den information som er givet til patienten.

Elektiv henvisning fra speciallæge i øjensygdomme indeholder tillige:

 • En primær henvisningsdiagnose
 • Eventuelle supplerende bidiagnoser
 • Information om behov for at bestille ledsagepersoner, f.eks. tolk, synskonsulent, lærer etc
 • Problemstilling, som specifikt inkluderer følgende:
 • Børn:
  • Visus o.u.
  • Sygdomsvarighed
  • +/- Gestationsuge (< 32) og/eller fødselsvægt (< 1500g)
 • Glaukom:
  • Visus o.u.
  • Tidligere og nuværende glaukombehandling
  • Status for tryk, papil og synsfelt
 • Uveitis:
  • Visus o.u.
  • Sygdomsvarighed
  • Evt tidl behandling og effekt
 • AMD
  • Visus o.u.
  • Om der er retinal hævelse
  • Symptomvarighed
 • Refraktionskirurgi
  • Visus o.u.
  • Refraktion
  • Evt erhvervsmæssig eller socialmedicinsk indikation for behandling
  • NB: Der er udarbejdet faste kriterier for henvisning til refraktionskirurgisk behandling i Øjensygdomme
 • Sygdomme i cornea og externe øjenomgivelser i øvrigt:
  • Visus o.u.
  • Smerter eller corneal påvirkning
 • Katarakt
  • Visus o.u.
  • Andre øjensygdomme eller komplicerende forhold, og i givet fald hvilke.
 • Vitreo-retinal kirurgi
  • Visus o.u.
 • Skelen
  • Visus o.u.
  • Om der er dobbeltsyn

Øjensygdomme har udarbejdet en række række vejledninger for afdelingens personale. Som navnet fortæller, er der tale om vejledninger. Behandlingen justeres i hvert enkelt tilfælde såfremt øjenlægen finder det hensigtsmæssigt.

Vejledninger hentes i afdelingens dokumentsamling i e-dok.